Ingressos fiscals

lluis barros

Lluís M. Barros

Controller

Comentaris

L’impost de societats és el que s’aplica sobre els beneficis obtinguts per les societats mercantils (empreses) i a Andorra el seu tipus impositiu es del 10%. El Govern d’Andorra va ingressar, en el període des de l’any 2012 al 2018, 206 milions d’euros en concepte d’impost de societats.

El sector financer, que diu que representa el 20% del PIB i Govern d’Andorra ho reconeix com a cert, en el mateix període de temps va aportar al Govern d’Andorra 59 milions d’euros en concepte d’impost de societats, que representaria el 29% del que ha recaptat Govern en el mateix període per aquest concepte.

Els diferents governs han demostrat una gran capacitat en incrementar la despesa (és fàcil ser generós amb els diners de tots), cap sensibilitat i solidaritat social a l’hora d’incrementar els ingressos, i molt poca imaginació en ambdós casos

Això voldria dir que la contribució del sector financer a l’erari públic és superior al seu pes a l’economia andorrana, fet que no semblaria massa just, però que es molt possible que no desperti cap mena de solidaritat ni compassió per part de ningú.

Però si es miren més detalladament les xifres, en el mateix període de temps, anys  2012 – 2018, els bancs (sense BPA) van obtenir uns beneficis de 972 milions d’euros, dels que 70 milions els van haver de pagar en concepte d’impost de societats, i d’aquests solament 59 milions d’euros han estat recaptats pel Govern d’Andorra i els altres 11 milions d’euros van estar abonats a les administracions dels territoris on s’han obtingut aquests beneficis. Curiosament hi ha un banc que als anys 2017 i 2018 va pagar solament el 30% del seu impost de societats a Andorra, i l’altre 70% el va pagar a les administracions d’altres jurisdiccions; i no sembla que hagi de ser una tendència passatgera.

Amb aquest panorama, sorgeixen alguns dubtes i algunes preguntes:

  • Aquests 70 milions d’euros representarien el 7,2% dels beneficis generats, i el que han pagat a Andorra és el 6% dels beneficis, si el tipus impositiu de l’impost de societats es del 10%, quin es el tipus real pel que ha tributat aquest sector d’activitat?
  • Si els bancs tenen un tipus efectiu del 6-7% de l’impost de societats, i estan contribuint amb el 29% del recaptat, quin es el tipus impositiu real de l’impost de Societats. A una tributació mitjana del 7%, el recaptat per Govern representaria uns beneficis de 450 milions d’euros, l’equivalent al 17% del PIB, i representaria més del doble de la mitjana de la UE. Potser seria interessant revisar les desgravacions que permeten aquests tipus impositius.
  • Sobre els 11 milions d’euros que els bancs van tributar a l’exterior, quins convenis de doble imposició s’han signat i en quines condicions, per que la lògica seria que aquest import s’hauria hagut de tributar a Andorra

En relació amb l’impost de societats pagats per l’entitat financera a administracions d’altres jurisdiccions en el període 2017 – 2018, serien uns 9 milions d’euros, i per fer-se una idea del que representa, seria un import equivalent al cost de la Remuneració bàsica i altres remuneracions del Govern i alts càrrecs de l’administració central més les respectives cotitzacions de la Seguretat Social.

Els diferents governs han demostrat una gran capacitat en incrementar la despesa (és fàcil ser generós amb els diners de tots), cap sensibilitat i solidaritat social a l’hora d’incrementar els ingressos, i molt poca imaginació en ambdós casos. El marc pressupostari del 2020–2023 presentaria uns dèficits que no els deixaria marge per renunciar a aquests tributs a favor d’altres administracions.

Seria una bona oportunitat per demostrar algun fet positiu en aquest sentit, i no haver de recórrer, com sempre, als mes dèbils.

Comentaris

Trending