La importància del contrapoder en democràcia

article author01

CARINE MONTANER

Consellera general no adscrita

Comentaris

Com deia el filòsof Montesquieu, “la llibertat política existeix només en els governs moderats…perquè no es pugui abusar del poder, cal que el poder aturi el poder.”

Montesquieu, filòsof francès del segle de les Llums, precursor del liberalisme, va elaborar la teoria de la separació de poders que ha estat invocada per la majoria de les constitucions fins ara i que va influir d’alguna manera en la formació dels Estats moderns democràtics. La separació de poders preconitzada per Montesquieu és un sistema que busca la independència entre el poder legislatiu (el Consell General o parlament), el poder executiu (el Govern) i el judicial (la Batllia) per evitar l’abús de poder, per garantir l’equilibri i així evitar que els governants acumulessin massa poder.

En l’actualitat recent d’Andorra, tenim un cas d’un possible trencament de l’equilibri de les nostres Institucions amb el cas del projecte de laboratori de recerca de bioseguretat 3- Grifols que genera molta preocupació a Andorra i en els països veïns. De fet, més d’uns 26.000 ciutadans andorrans, residents a Andorra i transfronterers preocupats van firmar una petició via la plataforma mesopinions.com. També van sortir articles en diferents mitjans de comunicació dels països veïns com la 'Dépêche' amb titular, cito i tradueixo: “Virus, el preocupant projecte de laboratori de recerca P3 a Andorra, a la porta d’accés a Occitania”.  Per acabar, la plataforma ciutadana apartidista de dret a la informació relativa al projecte de laboratori P3  i jo mateixa, com a Consellera General, hem manifestat, durant la reunió pública de l’1 de setembre passat en format híbrid presencial i virtual on van participar experts internacionals, els nostres neguits pel tema de la implantació del futur laboratori de recerca de bioseguretat de nivell 3 – Grifols i dels indicis de la possible deriva del poder executiu a nivell de la presa de decisió política.

“En l’actualitat recent d’Andorra, tenim un cas d’un possible trencament de l’equilibri de les nostres Institucions amb el cas del projecte de laboratori de recerca de bioseguretat 3- Grifols que genera molta preocupació a Andorra i en els països veïns”

Per aquest tema, vaig compartir, des del primer moment, com a representant del poble andorrà, de manera reiterada les meves inquietuds i traslladar les dels ciutadans al ple del Consell General amb els membres del Govern i amb els meus companys de la cambra parlamentària. Havent esgotat totes les eines parlamentàries al meu abast, davant dels indicis del no respecte del Govern dels principis fundadors de l’Estat de dret, vaig entrar un recurs administratiu al Govern com a Consellera General el dia 30 de setembre referent al Pacte de socis amb Grifols que engloba els compromisos del Govern i del grup Grifols pel que fa el projecte del laboratori de recerca P3. El recurs administratiu en qüestió va dirigit directament al gabinet jurídic de Govern on demano l’anàlisi de la nul·litat de ple dret de tots els contractes firmats amb Grifols (Pacte de socis i addenda) en base de l’article 48 lletra c) del Codi de l’Administració. El gabinet jurídic del Govern haurà de pronunciar-se de forma neutral i respondre respectant el marc de les lleis andorranes.

En base de la neutralitat que s’imposa,  demano, al gabinet jurídic del Govern, analitzar els contractes firmats amb Grifols i els punts destacats pel recurs administratiu presentat com :

1.-El no respecte de les lleis vigents en el moment de la firma del Pacte de socis del 28 d’abril de 2021.=> la llei de la LOGTU+ el Codi de l’Administració (Cd’A).

2.-L’adequació de les lleis a posteriori (LOGTU+ Codi de l’Administració) en funció del contingut del pacte de socis firmat pel Govern “Contra legem” amb modificació del marc legislatiu i votació dels canvis legislatius al Consell General a posteriori de la firma del Pacte de socis amb Grifols el dia 20 de maig de 2021.

3.-El no respecte del Principi de legalitat i d’imperi de la Llei

4.-El no respecte de la Llei per l’ús de la llengua oficial de les institucions a nivell de l’apartat Acord estrictament confidencial i privat redactat en anglès

5.-El no respecte del principi de concurrència i de publicitat

6.-El no respecte del principi d’igualtat pel que fa el terreny del Prat de la Farga

7.-El no respecte del Principi d’equilibri i de les competències de cada Institució

A nivell de l’Acord estrictament privat i confidencial firmat amb Grifols  anomenat “In agreed from Strictly Private and Confidential” en la clàusula 4 intitulada “Collaboration” figura un text redactat en idioma anglès, segons el qual, tradueixo i cito parcialment “(….) que el Projecte s’executi amb aquelles lleis aplicables que Grifols consideri oportunes” a part de trencar el principi d’equilibri entre les parts contractants, és també nul.la de ple dret tenint en compte que la potestat legislativa és competència exclusiva del poder legislatiu, el Consell General.

A més el Govern es va comprometre “contra legem” el dia 28 d’abril a cedir el terreny del Prat de la Farga amb la firma del Pacte de socis sense prèvia votació dels consellers generals. De fet, es va votar la cessió del terreny en qüestió al ple del Consell General a posteriori el  dia 15 de juliol de 2021.

8.-La negligència a nivell del redactat amb múltiples errors i incorreccions

9.-Una informació incompleta per un projecte d’aquesta magnitud

​​Els plànols que figuren en annexos al Pacte de Socis no són detallats i tampoc figuren partides detallades una per una, i fil per randa, del cost del “Projecte”. Els detalls essent necessaris a la definició d’un projecte d’aquesta magnitud.

(Clica aquí per veure l’esquema de l’històric dels fets correguts durant tots aquests mesos del cas Grifols.)

Esperant la resposta del gabinet jurídic, vull recordar, que, en democràcia, els consellers generals de l’arc parlamentari tenen una gran tasca: controlar l’acció del Govern. De fet cada conseller general hauria de representar la figura del defensor de l’interès general imposant límits al poder executiu. Imposar límits no vol dir estar en contra del Govern. Imposar límits als governants és protegir l’Estat de Dret. Per acabar només recordar la frase de Montesquieu “És una experiència eterna que tot home que tingui poder tendeixi a abusar-ne.”, és per aquest motiu que el contrapoder és necessari.

Etiquetes

Comentaris (11)

Trending