Dos mesos després

padreny removebg preview copy

Roger Padreny

Conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Comentaris

En primer lloc, des del PS celebrem l’acord sectorial de l’Associació de Bancs d'Andorra (AndorranBanking), del passat 11 de juny, sobre l'ajornament d'operacions de finançament. És a dir, un acord sobre carències bancàries que permet ajornar o estendre l'obligació de pagament dels termes convinguts en el contracte de crèdit o préstecs amb les entitats.

Dijous, Govern celebrava les mesures d'AndorraBanking i, en canvi, el 18 d'abril no va voler escoltar la proposta del PS, tot i que són molt similars

Un acord que, com estableix AndorranBanking, pretén “respondre a aquelles situacions que no estan cobertes per les mesures normatives o que demanen ser ampliades per poder donar una resposta més adaptada des d’un punt de vista social i econòmic”. Unes mesures bàsiques “per propiciar un entorn de seguretat i confiança i impulsar la recuperació econòmica”, les quals es prenen fruit de “la gravetat i extensió dels efectes econòmics i socials de la pandèmia”.

Un acord que, com també estableixen els bancs, “complementa i amplia l'abast de les carències legals per a particulars aprovades pel Consell General el 18 d'abril (segona Llei òmnibus) i el de les quotes finançades a través dels programes extraordinaris d'avals per a empreses o negocis”. Un programa, els dels avals, que el passat 18 d'abril vam dir, des del PS,que celebràvem. Un programa que és una eina més de totes les necessàries a implementarper fer viable la recuperació econòmica del país.

Pel que fa a la qüestió concreta de les carències, si analitzem l'acord de l'associació de bancs i el comparem amb la proposta d’esmena que va dur a terme el grup parlamentari socialdemòcrata a l'article 39 (sobre carències) de la llei 5/2020, s’hi poden copsar diverses semblances. Primera, com AndorranBanking, els socialdemòcrates volíem que la carència s’establís per a les persones particulars, però també per a les empreses. Segona, volíem que el dret a la carència no estigués condicionat a la suspensió o reducció de la jornada, com estableixen les mesures d'AndorranBanking. En tercer lloc, apostàvem que l’extensió dels crèdits o préstecs s'apliqués a tots els autònoms que ho demanessin, independentment de si tenen en guàrdia o tancat el seu negoci. L'acord d'AndorranBanking permetrà, per exemple, que els autònoms amb el servei obert es puguin acollir a les carències. I quart, consideràvem necessari que s’ampliés l’objecte de l'extensió del crèdit, com ho ha fet AndorranBanking.

Aquestes mesures ja són aplicables; però arriben dos mesos tard

Altrament, a diferència d'AndorranBanking, la proposta del PS era més limitada en el temps: tres mesos, prorrogables tres mesos més. En canvi, l’associació va més enllà i preveu extensions de sis i dotze mesos.

Aquest 18 de juny, dos mesos després del debat al Consell General, durant la sessió de preguntes de control al Govern, hem volgut deixar palès que les aportacions i propostes que vam fer des del grup parlamentari socialdemòcrata són molt semblants a les dels bancs i que, a més a més, complementen la llei 5/2020 en tots aquells punts fonamentals que, posteriorment, AndorranBanking ha considerat necessari ampliar. També, hem volgut constatar que ambdues propostes seguien les directrius de l'Autoritat Bancària Europea, en matèria de moratòries.

Aquest dijous 18 de juny, el Govern celebrava les mesures d'AndorranBanking i, en canvi, el passat 18 d'abril no va voler entrar a debatre i a escoltar la proposta del PS. Ni ho van fer els grups que donen suport al Govern, quan es debatia l’esmena en debats en comissió, ni posteriorment, al dia del debat, en sessió de Consell General. A canvi, aquell dia vam rebre tota mena de desqualificacions i afirmacions categòriques. Quan la realitat demanava, més que mai, propostes de millora i solucions a les problemàtiques reals, greus i urgents creades a causa de la crisi de la Covid-19.

Aquell 18 d’abril, vam dir que encara que no es volguessin debatre les nostres propostes, la realitat, tard o d'hora, acabaria exigint que aquestes s'apliquessin. Aquest dijous 18 de juny, hem recordat al Govern que potser no es va llegir prou bé, en matèria de carències, les necessitats del moment. I sí, avui podem dir que per fi aquestes mesures ja són aplicables. Però el problema és que arribendos mesos després.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending