Confirmat: nivell de risc biològic 3 per Ordino

Eusebi Nomen

Eusebi Nomen Calvet

Doctor en Ciències empresarials, enginyer agrícola i ex-conseller general

Comentaris

Arran del darrer article publicat a l’Altaveu, el ministre Joan Martínez Benazet ha confirmat a la darrera roda de premsa que:

El laboratori d’assajos d’Ordino estarà sotmès a un nivell de contenció- bioseguretat 3.
Els treballadors del laboratori d’assajos d’Ordino hauran de seguir els protocols de seguretat d’un nivell de risc biològic 3.
El laboratori d’Ordino NO farà recerca amb gèrmens patògens.
La vinguda de Grifols tindrà un efecte crida d’altres empreses de recerca en immunologia.

“Es confirma la necessitat d’una seriosa reflexió per part de les nostres autoritats i per la ciutadania, especialment pels veïns de les Valls del Nord”

Amb aquesta informació es confirma la necessitat d’una seriosa reflexió per part de les nostres autoritats i per la ciutadania, especialment pels veïns de les Valls del Nord pels motius següents:

1. Per definició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un laboratori de contenció-nivell de bioseguretat 3 està concebut i executat per treballar amb microorganismes del grup de risc 3. La documentació oficial de l’OMS (mireu a partir de la pàgina 21 i següents), defineix les mesures de protecció per a les persones presents en aquests laboratoris.

2. Segons Martínez Benazet, el laboratori d’Ordino no farà recerca amb gèrmens patògens. Però aquesta afirmació sembla un exercici poc seriós de malabarisme retòric, per dos motius essencials.

Primer: per la pròpia definició de l’OMS. Un laboratori és de nivell de contenció-bioseguretat 3 quan s’hi treballa amb microorganismes del grup de risc 3. Per tant, si el ministre de Salut reconeix que el laboratori serà de risc 3, és perquè s’hi treballa amb microorganismes de grup de risc 3 i punt.

Segon: al web oficial de Grifols s’informa que el laboratori d’Ordino treballarà en la recerca, entre d’altres, de malalties infeccioses emergents. I les malalties infecciones emergents resulten de microorganismes.

3. L’afirmació de Martínez Benazet que al laboratori d’Ordino s’hi aplicaran les normes de seguretat més estrictes semblaria una declaració d’intencions per què el ministre no explica quina seria la normativa andorrana aplicable. De fet, desconec l’existència d’una normativa andorrana de seguretat laboral específica per a un laboratori de contenció-nivell de bioseguretat 3. He fet la consulta a responsables de sindicats i també desconeixen l’existència d’aquesta normativa.

4. L’efecte crida del laboratori d’Ordino a la que es refereix el ministre. Val a dir que sense una normativa específica sobre bioseguretat, si es produeix un efecte crida de laboratoris amb risc biològic no anem bé.

5. Dubtes sobre l’impacte econòmic del projecte de laboratori d’Ordino.

“Martínez Benazet afirma de manera poc seriosa un gran impacte econòmic d’aquesta inversió de manera genèrica sense ser capaç de fonamentar la seva especulació”

Martínez Benazet afirma de manera poc seriosa un gran impacte econòmic d’aquesta inversió de manera genèrica sense ser capaç de fonamentar la seva especulació.

Segons el web oficial de Grifols, les magnituds econòmiques del projecte són: una inversió inicial d’uns 25 milions d’euros  per a la construcció i equipament del centre i una aportació anual d’uns 7 milions d’euros per cobrir les despeses operacionals de cada exercici. Per tant, sembla que sigui un centre on es realitzaran les feines d’assajos de nivell 3 de risc que no es poden fer a altres centres de recerca del grup. Grifols no aporta cap previsió de beneficis, i de fet no espera tenir-los si la seva previsió és la de cobrir cada any els 7 milions de despeses operacionals. Per tant, sembla el clàssic centre d’assajos o ens fan uns tests corresponents a projectes de recerca d’altres centres que son els qui es queden la titularitat de les patents i els beneficis futurs que se’n derivin. De forma que l’interès econòmic directe del projecte es limitaria a la feina que aportaria a constructors per fer l’obra i les despeses operacionals de 7 milions l’any amb un equip humà d’unes 50 persones. Ara cal avaluar el resultat econòmic indirecte que un laboratori biològic de contenció-nivell de bioseguretat 3 pot tenir en el preu de l’immobiliari de les Valls del Nord, en les activitats de turisme de qualitat a les Valls del Nord i en les activitats de comerç de qualitat de les Valls del Nord, entre d’altres.

La darrera vegada que el síndic general va permetre un procediment d’extrema urgència i necessitat amb un tema delicat, va comportar un cop brutal al sector financer. Les presses no son bones companyies de viatge en les coses importants. Espero que aquesta vegada la senyora síndica permeti la reflexió i el debat necessaris. Semblen essencials abans de precipitar-se en un tema tan delicat com un laboratori de risc biològic 3. Em sembla que com a mínim, els ciutadans de les Valls del Nord tenim dret a unes reunions de poble en les que es presentin les degudes garanties i s’assegurin els impactes econòmics, socials i sanitaris.

Comentaris (14)

Trending