Com fer un testament solidari

image  6  removebg preview

Albert Mora

Director UNICEF Andorra

Comentaris

El 13 de setembre és el dia internacional de les herències solidàries. En aquest dia totes les organitzacions benèfiques i humanitàries ens unim per donar a conèixer els testaments solidaris. Aquests són els testaments que inclouen, en una part o completament, una donació amb la finalitat de recolzar la feina d'una entitat que comparteix el compromís amb les causes solidàries que preocupen al qui fa el testament.

La solidaritat d'aquesta persona continuarà quan ja no estigui entre nosaltres i té la satisfacció de saber que el seu impacte positiu transcendirà a la seva pròpia vida.

Cada cop és més conegut, i a Espanya, per exemple, el 2022 es van fer 322 testaments solidaris per valor de 41 milions d'euros ( dels quals 57 testaments i 5 milions d'euros i van venir de Catalunya ).

A UNICEF Andorra volem difondre aquesta possibilitat i per això organitzem aquesta jornada. Explicarem com fer un testament, quins passos cal donar, i cobrirem els casos de les persones que tenen béns a Espanya i a França.

En els testaments solidaris , cada testador deixa els béns que li semblen adients a l'entitat ( en aquest cas UNICEF ). Incloent UNICEF en el seu testament, deixarà un llegat que perdurarà durant generacions. Creiem que tots els infants tenen dret a aigua potable, aliments nutritius, salut, una educació i un entorn segur on créixer. Un regal en el vostre testament ajuda a garantir que un infant sobrevisqui i prosperi.

De fet, les persones que deixen un regal de llegat a UNICEF Andorra ens diuen que els dona tranquil·litat a ells i a la seva família, sabent que continuaran salvant la vida dels infants, més enllà de la seva presència entre nosaltres. L'acció d'UNICEF als 190 països on opera, sigui assegurant la supervivència dels infants, les emergències ( com un terratrèmol o una inundació ), la protecció infantil, o l'educació, necessita molts recursos, i, lamentablement, les necessitats no paren de créixer.

“La nostra solidaritat pot perdurar més enllà de la nostra vida; UNICEF anima a deixar una empremta de generositat en els infants del món”

El llegat solidari s'utilitzarà allà on la necessitat sigui més gran en cada moment. Alguns exemples de com pot ajudar el seu regal serien els següents:

Un llegat de 1.000 € podria ajudar a proporcionar bombes d’aigua a 3 comunitats, els quals proporcionaran aigua neta i segura dia rere dia. És realment fantàstic per a les noies, que sovint han de caminar llargs i esgarrifosos quilòmetres per buscar aigua cada dia. Amb aigua segura a prop, tindran més disponibilitat per centrar-se en l'escola.

Un llegat de 5.000 € és suficient per proporcionar a més de 1.000 nens i nenes tot el que necessiten per tornar a l'escola i obtenir una educació fins i tot en temps de crisi. Els infants sense escolaritzar anhelen normalitat i tornar a l'escola els dona l'oportunitat d'això i molt més.

N'hi ha prou amb llegat de 10.000 € per dotar als més de 700 nens i nenes de tendes de campanya per protegir-los quan arriba una crisi. Sota la seva protecció, els infants desarrelats per emergència o crisi poden obtenir menjar nutritiu, rebre atenció sanitària urgent, anar a l'escola o dormir amb seguretat.

Hi ha diverses maneres de deixar un llegat a favor d'UNICEF: Deixar un bé concret ( uns estalvis, un cotxe, unes joies ). En el cas que es vulguin deixar béns a més d'una persona o institució, es pot anomenar UNICEF cohereu, assenyalant en el testament el percentatge assignat a cadascuna de les parts. També es pot, en el cas que no tingui hereus, anomenar UNICEF hereu universal, fent-li beneficiari de tots els seus béns, drets o accions. I finalment, un codicil·li permet llegar un bé si ja has fet testament. Es pot demanar al seu notari que afegeixi un codicil·li a la voluntat ja expressada.

Passant ja al procés concret de fer el testament, només calen sis senzills passos:

1.-Cerca un notari, típicament demanant referències a amics o familiars.

2.-Fer una llista de tots els béns i el valor aproximat ( immobles, cotxe, estalvis, assegurances de vida, possibles passius ).

3.-Pensar en qui ha de tenir cura de la supervisió de l'entrega dels béns ( el marmessor )

4.-Pensar en com es dividiran els diferents béns, tenint en compte les obligacions amb les persones més properes.

5.-Visitar el notari per discutir els plans i permetre-li preparar el document testamentari.

6.-Decidir si es vol a UNICEF dins del repartiment de béns, i que el notari s’encarregui de fer-ho.

Aquest darrer punt, el notari ha d’incloure aquest redactat en el testament:

Dono la suma d'X€ o llego (la partida) a UNICEF Andorra perquè es destini a qualsevol finalitat o finalitats aprovades per la Junta Directiva d'UNICEF Andorra”

El procés hereditari fins a l'adjudicació dels béns es farà sempre amb diligència, col·laborant amb les altres parts (marmessor, cohereus o legataris etc.) si n'hi ha, i donant compliment a les obligacions legals i fiscals.

Els béns adjudicats a UNICEF es gestionen de la següent manera:

Béns immobles (habitatge, pis, apartament, finca rústica etc.):

Per trobar un valor objectiu de venda, els immobles són taxats per una entitat oficial de reconegut prestigi i posats a la venda segons el preu taxat. L'import obtingut s'ingressa en la tresoreria d'UNICEF. Els fons es destinaran als programes de suport a la infància més vulnerable. Les despeses de comunitat d'aquests béns, des del moment de la seva adjudicació fins a la venda, són sufragats per UNICEF.

Efectiu (comptes corrents, dipòsits o diners en metàl·lic):

Després de la seva liquidació, s'ingressa l'import immediatament per destinar-lo a donar suport als programes d'UNICEF.

Altres béns:

Si els béns són d'especial valor (quadres, joies, etc.) són taxats i subhastats per entitats oficials. L'import obtingut s'ingressa a la tresoreria d'UNICEF per destinar-lo a protegir els drets de la infància. Els béns que poden tenir un valor sentimental (fotos, documents, records, etc.) s'ofereixen gratuïtament als familiars i persones que han cuidat del testador. D'altra banda, els estris domèstics que no tenen valor econòmic o sentimental es donen a una institució benèfica d'àmbit nacional perquè facin l'ús que considerin pertinent (venda amb la qual finançar els seus projectes, ús en oficines, etc.).

Fons d'inversió o accions:

Es procedirà a la venda i recepció dels mateixos en el moment que es consideri més oportú. L'import aconseguit s'ingressarà a UNICEF per destinar-lo a garantir el futur de la infància en situació de pobresa. A UNICEF entenem que deixar un llegat solidari és una decisió molt personal. Per això ens comprometem a tractar a qui fa el testament i la seva família amb la màxima cortesia, sensibilitat i respecte. Naturalment, el testador pot sempre canviar la seva decisió i UNICEF ho respectarà . Qualsevol informació de caràcter personal serà tractada de forma acurada i confidencial, respectant sempre la seva privacitat i la dels seus.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending