Un centre de recerca en immunologia en una reserva de la biosfera?

Comentaris

A través d’un comunicat de premsa, el 28 d'abril del 2021 Grifols i el Govern d’Andorra van anunciar la  propera ubicació a Ordino -admesa com a ciutat Reserva Protegida de la Biosfera per la UNESCO- d’un laboratori BSL3.

Qui és Grifols? 

És una empresa mundial del sector sanitari, fundada el 1909 per l’hematòleg Josep Antoni Grifols i Roig a Catalunya, Espanya. Treballa per millorar la salut i el benestar de les persones arreu del món.

Amb les seves quatre divisions: biociència, diagnòstic, subministraments hospitalaris i biologia , desenvolupa solucions i serveis innovadors i comercialitza en més de 100 països.

Pioner en la indústria de productes sanguinis, Grifols és una de les empreses de plasma més grans del món, amb una xarxa creixent de centres de donació a tot el món. Amb el plasma resultant, Grifols produeix els medicaments essencials per tractar malalties cròniques, rares i, a vegades, molt greus.

Líder reconegut en àmbit de la medicina de transfusions, l'empresa compta amb una àmplia cartera de solucions dissenyades per a millorar la seguretat des de la donació fins a la transfusió.  A més, l’empresa Grifols proporciona a hospitals, farmàcies i professionals sanitaris eines, informació i serveis. Grifols, amb uns 24.000 empleats en més de 30 països i regions, s'ha compromès a un model de " negoci sostenible” que ajuda a definir els estàndards d'innovació contínua, la qualitat i la seguretat ètica  amb lideratge  al sector.

El 2020, l’impacte econòmic total de Grifols als principals països on opera s’estima en 7.500 milions d’euros i 140.000 llocs de treball creats, inclosos els directes, indirectes i induïts. Les accions ordinàries (accions A) de la companyia cotitzen al mercat continu espanyol i a la part Font de l'Ibex-35 ( MCE: GRF). Les accions sense vot de Grifols (classe B) cotitzen al Mercat Continu Espanyol ( MCE: GRF.P) i al NASDAQ nord-americà mitjançant ADR (American Depositary Receipts) ( NASDAQ: GRFS).

Òbviament, per a un petit país com Andorra que busca nous motors de creixement després de la dura crisi del 2020, la creació d’un laboratori internacional i els beneficis econòmics són molt atractius ; aquest és el motiu pel qual el govern andorrà va cedir terrenys a Grifols ubicats a Ordino i facilitarà la renovació d’un antic hotel (amb un cost  estimat de 5 milions d’euros) per allotjar els empleats del Centre d’Investigació en Immunologia dels Pirineus (PYIRC)  .

Ordino, reserva de la biosfera

El centre de referència d’ Immunologia es trobarà ubicat a Ordino i serà dissenyat per Grifols Engineering i Innovació i Noves Tecnologies (GEANT), que té una gran experiència en desenvolupament de serveis avançats per a la investigació i la producció en el sector de la salut . Per al disseny i la construcció, així com per a la selecció de materials, es tindran en compte els criteris ambientals i es respectarà l’entorn natural a cada moment. A més, hi haurà un ús eficient de l’energia i de les aigües. Així mateix, les tecnologies més avançades s’utilitzaran per garantir-ne  la sostenibilitat.

El 2020, Grifols va confirmar la gestió dels riscos climàtics i les oportunitats identificades el 2019 seguint les recomanacions del Grup de treball sobre divulgacions financeres relacionades amb el clima (TCFD) i és un laboratori que està molt compromès amb la preservació del medi ambient gràcies a una gestió de riscos molt exigent . Aquesta gestió rigorosa es centra especialment en la gestió de l'aigua (consum, recuperació i descontaminació),  Així com també en la reducció de les seves emissions de carboni i l'eficiència energètica. El mateix any 2020, Grifols va participar a la protecció del Medi Ambient en  la àrea natural protegida de Clayton en Estats Units, i en Barcelona a Conca Riu Besós a través del seu programa Grifols Wildlife. La Fundació Grífols i Lucas també es compromet a garantir l’accés a la informació pública i la protecció de les llibertats fonamentals de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

És difícil d’entendre, doncs, aquesta elecció d’una  candidata a Reserva de la Biosfera com és Ordino per establir un laboratori de Bio Seguretat de nivell de perillositat P3, o BSL3.

Si bé és cert que les Reserves de la Biosfera són designades pels estats i romanen sota la seva sobirana jurisdicció, Andorra vol presentar la seva candidatura davant la UNESCO per que se la inclogui com a tal.

Segons la nostra informació, no saben si Andorra ha realitzat la gestió, i podria establir un precedent mundial : la instal·lació d’un laboratori BSL3, amb la circulació de materials perillosos i la possible contaminació dels rius, l’aire i el conjunt del medi ambient per materials biològics en un dels els llocs més protegits del planeta. 

Què és una Reserva de la Biosfera

Les Reserves de la Biosfera involucren les comunitats locals i tots els grups d'interès interessats en la planificació i la gestió. S’ inclouen tres "funcions" principals:

- Conservació de la Biodiversitat i la diversitat cultural               

- Desenvolupament econòmic sociocultural i ambiental sostenible               

- Suport logístic que sustenta el desenvolupament mitjançant la investigació, el seguiment, l'educació i la formació.           

Aquestes tres funcions es fomenten a través de les tres zones principals de les Reserves de la Biosfera.

1.- La zona central: està estrictament protegida i contribueix a la conservació de paisatges, ecosistemes, espècies i variacions genètiques. 

2.- La zona de Memòria Intermèdia: que envolta o contigua a la zona o zones nuclears i s’utilitza per a activitats compatibles amb bones pràctiques ecològiques que puguin enfortir la investigació científica, el seguiment, la formació i l’educació.

3.- Zona de Transició: que és on les comunitats fomenten activitats econòmiques i humanes sostenibles socioculturals i ecològiques.

Reserva de la Biosfera: https://ca.unesco.org/node/314143

En el suposat cas que  Andorra volgués retirar-se de aquesta llista de Reserves de la Biosfera, s'hauria de fer la petició de manera formal. Si un Estat vol ser eliminat de la xarxa  de Reserves de la Biosfera sota la seva jurisdicció ho informa al Secretariat Internacional del MAB. Aquesta notificació es transmet a MAB-ICC. La zona deixarà de ser considerada com una reserva de la biosfera dins de la xarxa mundial. Alguns països han retirat les reserves de la biosfera que s’havien designat als anys setanta i vuitanta perquè no era possible que aquests llocs compleixin els nous requisits de l’Estratègia de Sevilla per a les Reserves de la Biosfera que, per exemple, estipula la presència de comunitats residents a la Biosfera reserva. Zona de transició.

Com que diverses reserves de la biosfera (especialment les designades els primers dies del programa MAB) no poden, per diversos motius, complir els criteris de l’Estratègia de Sevilla, el Consell del MAB en la seva 26a sessió (Suècia, 2014) va adoptar un ESO,  anomenada "Estratègia de Sortida" . Segons aquesta estratègia de sortida, el Consell MAB pot decidir retirar llocs de la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera si aquests llocs no funcionen o ja no funcionen com a reserva de la biosfera. Veure: https://ca.unesco.org/biosphere/designation

Si no posem en dubte la possibilitat ni les bones intencions dels diferents grups d'interès i sostenim que la diversificació econòmica és essencial, tenim dret a qüestionar la viabilitat d'aquest projecte i a qüestionar-nos sobre diversos punts, com segueix: 

· Andorra té els recursos financers i humans per controlar un laboratori de nivell P3? I  quines són les seves lleis sobre el transport de materials tòxics i infecciosos, la construcció del edifici, la eliminació de residus, etc.)?.           
· Quin tipus de residus biològics es generarien i de quina perillositat serien?                 
· Què passa si Grifols marca el seu propòsit cap el desenvolupament a vacunes segons lo que suggereix el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet,  i en canvi es treballa sobre virus i bacteris perillosos per a la salut?                 
· Andorra s’ha adherit a les normes internacionals de qualitat i control i les complirà igual que les normes de la UNESCO per a la Reserva de la Biosfera?                 
· S’ha fet un estudi d’impacte ambiental que comporta aquest laboratori?                 
· S’ha fet un estudi per un òrgan independent referent a les condicions de assegurança (Grifols és el seu propi reassegurador a través de Squadron Reinsurance Designated Activity Company amb seu social a Dublín)?

· Per a una decisió tan important per a tot el país i les seves futures generacions, està previst un referèndum?                 
· Andorra està preparada per protegir-se dels riscos inherents a aquest tipus d’orientació econòmica?                 
· Andorra ha creat un comitè d’ètica i transparència?                 
· Les donacions de plasma han reduït significativament en el 2020 provocant una pèrdua financera per a l’empresa. Què passaria en cas de continuació de la crisi? (Soros es va retirar de Grifols).                 
· Quin és l’origen del plasma sobre el qual treballa Grifols? Té Andorra els mitjans per controlar-ho?  

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending