Alternativa a l’Acord d’associació

Pol Bartolomé

Pol Bartolomé

Conseller General de Concòrdia

Comentaris

Recentment, des del Grup Parlamentari de Concòrdia hem optat per no adherir-nos a la proposta de pacte d’estat del Govern per la negociació d’un Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Els motius són diversos i l’anàlisi ha estat extensa, però la raó d’aquest escrit consisteix a exposar quina alternativa planteja Concòrdia a l’Acord d’associació.

Abans, però, convé analitzar la qüestió de l’hipotètic impacte del ‘no’ a l’Acord d’associació. Sovint, el Govern s’ha pronunciat amb una certa ambigüitat pel que fa al manteniment dels acords vigents amb la Unió Europea, en el cas que Andorra rebutgi finalment el projecte d’Acord d’associació. Tanmateix, des del nostre punt de vista, aquest no hauria de ser el cas.

Primer, perquè el trencament dels acords vigents -fruit d’un desenllaç negatiu de les negociacions-  no es correspon, en cap cas, amb les maneres de fer de la Comissió Europea. En efecte, un actor internacional que compta amb una llarga trajectòria a l’hora de negociar acords comercials molt més sensibles i controvertits que l’Acord d’associació amb Andorra.

Segon, perquè el manteniment de l'statu quo ja va ser una de les opcions contemplades per la mateixa Comissió l’any 2012, en el document de treball intern sobre la promoció d’una major integració amb els microestats europeus. Llavors, la Comissió Europea simplement alertava dels riscos que presenta el manteniment de l’statu quo per la seguretat jurídica dels ciutadans i dels diferents agents econòmics. No obstant això, la Comissió en cap cas feia menció a un eventual trencament dels acords vigents ni valorava l’opció de l’statu quo com una d'inconcebible o inacceptable.

Des del Grup Parlamentari de Concòrdia creiem que, considerant l’abast de l’Acord d’associació, altres opcions d’integració s’adeqüen molt millor a les capacitats i interessos d’Andorra. D’aquesta manera, ens mostrem favorables a l’adopció d’acords sectorials i específics amb la Unió Europea que permetin una via d’integració més gradual i progressiva al mercat interior.

“Malgrat l’absència al pacte d’Estat relatiu a l’adopció d’un Acord d’associació amb la Unió Europea, des de Concòrdia refermem el nostre compromís i esperit constructiu per fer valer els interessos estratègics d’Andorra en una nova relació amb Europa”

Efectivament, l’opció dels acords sectorials també representa una de les opcions analitzades per part de la Comissió Europea l’any 2012. Tanmateix, aquesta opció va ser finalment descartada per la mateixa Comissió a causa de la complexitat tècnica associada amb l’adopció de múltiples acords sectorials amb tres microestats. Una dècada més tard d’aquesta decisió, però, creiem que Andorra disposa de raons de pes per a justificar una reorientació de les negociacions.

Primer, perquè el Principat ja compta amb un acord amb la Unió Europea en matèria financera i d’intercanvi d’informació fiscal, dos dels aspectes que tradicionalment han estat els més controvertits. Segon, perquè Andorra ha pogut analitzar, durant més de deu anys, els efectes de l’obertura econòmica generalitzada. En efecte, mitjançant l’adopció de la Llei d’inversió estrangera hem pogut comprovar com l’entrada del capital estranger ha tingut un impacte marginal per la diversificació i modernització de l’economia andorrana.

Així doncs, els beneficis de l’aproximació sectorial són múltiples, però destaquen dos de principals. En primer lloc, permetrà a l’Estat restringir l’entrada del capital estranger a Andorra en aquells sectors de major sensibilitat o que gaudeixin d’un major potencial estratègic. Principalment, mantenint el règim d’autorització prèvia per les inversions estrangeres. En segon lloc, l’aproximació sectorial facilitaria l’entrada gradual i progressiva d’Andorra al mercat interior europeu. A més a més, permetria que el Govern reorienti el procés d’integració periòdicament, minimitzant els riscos i corregint, eventualment, els aspectes més adversos de l’obertura econòmica.

En canvi, el plantejament de l’Acord d’associació ens dirigeix envers un horitzó d’entrada generalitzada al mercat interior. Una entrada sense límits, desacomplexada i amb una anàlisi molt dèbil de les possibles repercussions de l'Acord per l’economia andorrana. De nou, tenint en compte l’abast del mercat interior, no podem navegar a cegues.

Així doncs, tenint en compte el contingut d’un projecte d’Acord d’associació, que es troba ja en la seva fase final, des del Grup Parlamentari de Concòrdia creiem convenient aprofitar el contingut més favorable negociat en l’Acord, però descartant qualsevol referència a l’entrada generalitzada d’Andorra al mercat interior. A banda d’això, també considerem com un element imprescindible la creació d’un tribunal ad hoc encarregat d’arbitrar l’Acord i compost per un nombre igual de juristes andorrans i representants del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Endemés, és fonamental revisar el rol previst pel Consell General en l’Acord d’associació. Principalment, per tal de tornar a posicionar la institució al centre de les relacions amb Europa.

Per acabar, creiem que l’entrada generalitzada d’Andorra al mercat interior és una transformació que només hauria de poder-se iniciar un cop haver resolt altres reptes de caràcter nacional i que són transcendentals pel futur d’Andorra. A saber, la modificació de la Llei d’inversió estrangera, una millor protecció del territori i del medi ambient, de l’obtenció de les dades relatives als estudis de càrrega, de la reforma de les pensions i de la salut, del debat sobre els límits demogràfics d’Andorra, de l’aposta per un turisme menys massificat i més sostenible amb les comunitats locals, entre altres.

A més a més, també convé afrontar de manera decidida els obstacles que limiten el creixement econòmic d’Andorra i que, certament, són exògens a l’entrada al mercat europeu. És el cas, per exemple, de la mala connexió d’Andorra amb els principals centres urbans europeus, de les dificultats per a contractar mà d’obra qualificada i retenir el talent, dels obstacles que frenen l’emprenedoria i la innovació empresarial i de l’escassa implantació dels agents econòmics andorrans en la regió pirinenca.

En definitiva, malgrat l’absència al pacte d’Estat relatiu a l’adopció d’un Acord d’associació amb la Unió Europea, des de Concòrdia refermem el nostre compromís i esperit constructiu per fer valer els interessos estratègics d’Andorra en una nova relació amb Europa.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending