Les cremes per treballs agrícoles es reprenen sempre que les condicions ho permetin

S'han de comunicar amb antelació al comú, i fer-les sempre que la qualitat de l'aire i el nivell de perill d'incendi no siguin contraris

Una crema agrícola.
Una crema agrícola. ARXIU

Les cremes per treballs agrícoles es poden reprendre sempre que les condicions ho permetin. S'han de comunicar amb antelació al comú, i fer-les sempre que la qualitat de l'aire i el nivell de perill d'incendi no siguin contraris.

Les cremes s'han de comunicar abans al comú  com a mínim tres dies hàbils abans de l'encesa de foc (o per comunicat urgent fins a 24 hores abans de la data prevista). L'encesa s'ha d'efectuar únicament i exclusivament el dia i l'hora comunicats al comú, i només es por iniciar amb vent encalmat mentre que les flames no superin els tres metres d'alçada.

En tots els casos, el comú corresponent trasllada la comunicació al departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències perquè la tramiti. Al seu torn, el departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències tramet la comunicació al departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, al departament d’Agricultura, al departament de Medi Ambient i al Cos de Banders perquè la valorin.

No es poden cremar els tronxos de tabac i s'han de transportar al Centre de Tractament de Residus (Ctrasa) a la Comella.  Durant la crema el foc ha d’estar vigilat permanentment, i un cop finalitzats els treballs, la brasa ha de quedar completament apagada. La persona o les persones que controlen el foc han de respectar i complir les indicacions que puguin formular els banders, els bombers o els representants del comú corresponents, referents a les actuacions de prevenció d’incendis posteriors a l’encesa.

Finalment, cal recordar que es considera treball agrícola qualsevol activitat relacionada amb l’elaboració de productes agrícoles, el cultiu de cereals o d’espècies farratgeres i altres produccions destinades al consum humà o per al bestiar, la neteja de prats i el desbrossament de finques, així com tota altra activitat vinculada a la ramaderia.

Comentaris

Trending