Vint clients de BPA portaran al Tribunal de Corts la prevaricació amb què creuen que ha actuat l’AREB

Comentaris

  • Després de mesos d’instrucció, la Batllia ha arxivat les querelles que s’havien presentat en considerar que els organismes gestors de la crisi bancària van respondre adequadament
  • De forma individual, un grup de dipositants de l’entitat van accionar contra els membres de l’agència, de l’administració del banc intervingut i dels responsables de la consultora PwC
  • Les accions legals promogudes majoritàriament per dipositants no residents acusaven els querellats de prevaricació, apropiació indeguda i descontrol en la custòdia de documentació
Vint clients i exclients de Banca Privada d’Andorra (BPA) recorreran davant el Tribunal de Corts contra la decisió de la batlle Maria Àngels Moreno d’arxivar la querella que havien presentat contra els integrants de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i diversos components de l’equip que la consultora PricewatershouseCoopers (PwC) va enviar al Principat per auditar tots els comptes de l’entitat bancària en resolució. Les querelles, que es van presentar de forma individualitzada a l’inici i que la Batllia va acumular per fer-ne una instrucció conjunta, acusaven l’AREB i l’administrador de BPA de prevaricació i apropiació indeguda. I als consultors de PwC de no haver custodiat degudament documents confidencials. La Batllia ha analitzat durant molts mesos la qüestió i ha pres declaració a tots el implicats, començant pel president de l’AREB, Albert Hinojosa o qui sobretot durant la seva posada en marxa en va ser l’home fort, César Goyache, fins a Òscar Gelabert o diversos responsables de PwC. Després de tot plegat, la batlle Moreno recentment ha dictat un aute igual per a tots els querellants en què resol que escau arxivar provisional el cas en no apreciar que l’actuació dels intervinents en la gestió de la crisi de BPA tingui un component delictiu. La batlle ve a dir que els organismes van actuar d’acord amb la situació donada per l’afer derivat de la intervenció del banc i seguint la legislació vigent. Però els querellants consideren que la justificació és absolutament dèbil i que hi ha motius i arguments més sòlids per recórrer contra l’arxiu acordat davant el Tribunal de Corts. El recurs es presentarà davant la setmana que ve. Els querellants eren tant persones físiques com persones jurídiques i, en la seva major part, es tractava de dipositants no residents que consideraven, per exemple, que els ‘corralitos’ dictats per l’administració o les decisions de traspassar o no traspassar clients de BPA cap a Vall Banc tenien un component dolós en perseguir retenir els diners dipositats en el banc intervingut. Tanmateix també es denunciava el desgavell que hi va haver durant l’auditoria de comptes que es va procedir a fera l’entitat. I consideraven que hi havia també un rerefons delictiu atès que, almenys en alguns dels casos denunciats via querella, els querellants van haver d’aportar en repetides ocasions la mateixa documentació atès que els consultors de PwC asseguraven no tenir-la o no localitzar-la. En tractar-se en molts casos de documentació sensible, aquest fet no va agradar ni poc ni gens els clients que finalment van promoure les accions legals que ara la Batllia ha considerat que no tenen rellevància penal.

Comentaris

Trending