Una part dels clients de Vall Banc també patirà restriccions en l'operativa

Comentaris

Una part dels clients de Vall Banc també patirà restriccions en l\'operativa
Una part dels clients de Vall Banc també patirà restriccions en l\'operativa

Els clients de Vall Banc no tindran tots la mateixa ‘categoria’. I en funció de les condicions amb les quals hagin arribat al banc pont procedents de Banca Privada d’Andorra (BPA) també patiran restriccions en la seva operativa bancària. Els clients de BPA que es queden a BPA perquè han estat qualificats de no transferibles quedaran totalment bloquejats a partir de dissabte. Aquesta és la darrera setmana que poden retirar els 2.500 euros per compte. A partir de llavors, i sense cap ordre judicial ni res que se li assembli, no podran accedir ni a un euro més. Mentrestant, els dipositants que es transfereixen a Vall Banc es divideixen en tres grups: clients transferibles amb KYC, clients transferibles amb KYC però amb manca d’informació i clients transferibles sense KYC.

Segons una guia interna on s’explica la forma de procedir tant de BPA com de Vall Banc i a la qual ha tingut accés l’Altaveu, els clients traspassables amb KYC són aquells que tenen tota la documentació en regla, el KYC signat i considerat apte. En aquest cas, l’operativa amb els actius dins de balanç no té cap mena de restricció i també està permesa la de fora de balanç. Els transferibles amb KYC i falta de documentació són aquells clients que tenen el KYC firmat i apte però que tenen pendent de lliurar alguna documentació. Aquell client que es trobi en aquesta situació, podrà operar amb normalitat durant un mes amb els seus actius dins de balanç. Si durant aquests trenta dies no aporta la documentació requerida se li bloquejarà l’operativa. En cap cas no podrà obrir nous comptes al bac i pel que fa als actius fora de balanç, tindrà restringida l’operativa de sortida a altres entitats i no podrà fer traspassos del compte de valors al compte de disposició.

Finalment hi ha els clients transferibles que ni tan sols tenen KYC. Qui són aquests? Segons el document elaborat ‘òbviament’ en castellà per l’administració de Vall Banc, es tracta dels clients considerats traspassables pendents de firmar el KYC i, als quals, a més a més, se’ls pot requerir algun tipus d’informació addicional. En aquest cas, no poden obrir nous comptes i l’operativa en relació als actius dins de balanç quedarà restringida des del primer moment. Només podran fer ingressos. Les operacions d’oficina no estaran permeses. Sols es permetran les domiciliacions, els préstecs i l’operativa ‘batch’. Quant als actius fora de balanç tindran les mateixes limitacions que els transferibles amb KYC però amb mancances documentals. És  adir: operativa de sortida a altres entitats restringida i no podran fer traspassos del compte de valors al compte de disposició.

La comunicació de la situació en què queda el client es farà per una doble via. BPA farà una comunicació general a tots els clients enviant-los una carta informativa als clients amb residència a Andorra notificant si és transferible o no ho és. El full de ruta només preveu fer una comunicació tipus, una qüestió que legalment donarà peu a ser combatuda: jurídicament cal motivar el perquè de la transmissibilitat o la no transmissibilitat. I no està prevista aquesta justificació. Una vegada es posi en marxa, a partir de dimecres que ve en principi, Vall Banc també preveu fer una carta de benvinguda als seus clients amb un correu físic a les adreces del Principat. La guia interna no preveu com seran tractats els clients estrangers, ni els de BPA ni els del banc pont.

Addenda a la resolució i targetes VISA

Una altra de les qüestions que queden estipulades en el document intern de constant referència són els dipòsits en què queden dividits els clients del nou Vall Banc. S’haurà de fer una addenda a la resolució publicada al BOPA per corregir els percentatges i els venciments. El primer venciment serà als 30 dies de la resolució i el darrer possible durant el mes d’octubre. El tipus d’interès serà de 0 tal i com ja va transcendir. Els dipòsits no es podran cancel·lar anticipadament.

El full de ruta preveu el percentatge en què han quedat dividit els dipòsits. Així. el primer dipòsit permet disposar d’un 10% del que hi ha al compte, essent el mínim possible 15.000 euros i el màxim 25.000. Aquestes mateixes xifres -canvia el percentatge en el dipòsit 4 i 5- es van repetint fins el 21 de setembre. El darrer venciment possible s’escau el 21 d’octubre i serà quan es podran acabar de retirar, si així es vol, els diners que quedin en el compte.

Vall Banc va aconseguir contractar els serveis de VISA. Aquesta circumstància va transcendir ja fa uns mesos. No obstant això, les targetes per als clients del banc pont no podran concedir fins, com a mínim, la setmana que anirà del 16 al 23 de maig. S’hauran de fer nous contractes per aquest servei a aquells clients de Vall Banc que ho desitgin

Calendari

La previsió temporal establerta en la guia interna és que una vegada feta la liquidació de posicions de no transferibles (BPA Assegurances i BPA Fons) i dut a terme el procés de sortida de BPA de valors de clients traspassables, aquesta setmana -durant la qual s’anirà distribuint el material de Vall Banc a les oficines de Vall Banc- es facin els tancaments comptables de BPA i les seves filials de fons i d’assegurances. Divendres es farà la migració pura i dura de dades, essent dissabte i diumenge vinents els dies establerts per dur a terme el procés d’entrada a Vall Banc de valors de clients transferibles. Dilluns i dimarts de la setmana que ve es preveu tenir tancades totes les oficines al públic i dimecres s’hauria d’obrir la persiana del banc pont.

Les oficines de Vall Banc estaran ubicades a la fins ara seu central de BPA per la porta principal de l’avinguda Carlemany, a la plaça Rebés, a la Massana i al Pas de la Casa. Vall Banc Assegurances estarà ubicat a la plaça Rebés. De la seva banda, les oficines de BPA estaran centralitzades al carrer de la Unió i a Prat de la Creu, mentre que BPA Gestió es manté a la seu central de l’avinguda Carlemany. Vall Banc disposarà de nou caixers automàtics que cobreixen totes les parròquies excepte Sant Julià i Canillo i inclou el Pas. BPA no disposarà de cap caixer: és clar, es bloquegen les operatives de tots els clients que hi quedin allí dipositats.

Comentaris

Trending