Una garrafa d'aigua de sis litres per persona i dia

Comentaris

Una garrafa d\'aigua de sis litres per persona i dia
Una garrafa d\'aigua de sis litres per persona i dia
  El repartiment gratuït de garrafes d'aigua per al consum ha estat la primera de les mesures. Des de primera hora de la tarda, els veïns poden recollir una garrafa de sis litres, per persona i dia. Origen: Una garrafa d'aigua de sis litres per persona i dia

Comentaris

Trending