Una comissió legislativa ad hoc analitzarà canvis en la llei de l’advocacia per evitar embolics

Terceravia va ‘denunciar’ que el Col·legi d’Advocats hagués fet arribar una proposta de text, però el que més preocupa és que es vulgui que el Consell modifiqui qüestions que els col·legiats no han autoritzat

-
-
La pretesa modificació per part del Col·legi d’Advocats de la llei de l’advocacia molt probablement l’acabarà tractant una comissió legislativa que s’haurà de constituir de manera expressa. L’ens col·legial va trametre una proposta articulada, un text tancat, de modificació de la normativa actualment vigent a la comissió d’Interior. Però han sorgit diversos dubtes i no es volen embolics. A més, es dóna el cas que entre els consellers generals de dita comissió hi ha quatre advocats en exercici. Per tant, i per evitar eventuals conflictes d’interessos i altres, el més probable és que s’acabi formant un grup ad hoc de parlamentaris perquè estudiïn els canvis necessaris.

Hi ha diversos dubtes sobre la taula. Un de procedimental, més enllà de qui ha de tractar la qüestió, i que en principi ja va quedar superat, segons les fonts parlamentàries consultades. Terceravia va queixar-se que el Col·legi d’Avocats enviés directament una proposta legislativa de modificació de la llei ja redactada. Amb el record encara recent de la denominada fiscalada, els representants de la formació amb epicentre a Sant Julià van demanar a la síndica que instés els procediments suposadament adequats.

Malgrat les respostes i no respostes de Roser Suñe, la situació no va anar més enllà perquè la majoria de representants parlamentaris van fer decaure els dubtes de Terceravia, deixant clar que si, efectivament, la llei regula com ha de ser la relació entre el poder jurisdiccional o el ministeri fiscal en concret amb el poder legislatiu, res no diu de com s’ha de dirigir al Consell General o a un parlamentari en funció legislativa un col·lectiu professional, que és el que és el Col·legi d’Advocats.

Hi ha parlamentaris que no veuen gens clar algunes de les propostes que es fan, i menys encara que calguin introduir-se a través d'un canvi legal

Els dubtes, però, i la preocupació més elevada van per altres cantons. Superada també la qüestió del conflicte d’interessos, i d’aquí la més que probable constitució d’una comissió legislativa ad hoc per tractar la temàtica, el que amoïna i no es veuen gens clars són alguns dels canvis que proposen els professionals del Dret. De fet, les modificacions que pretén la junta de l’ens professional i, exactament, l’equip que encapçalava la degana Sophie Bellocq, que tot i no estar ja al capdavant del col·legi hauria estat, segons les fonts parlamentària consultades, qui hauria acudit a donar les explicacions pertinents.

Entre els canvis que es pretenen hi ha que els sectors d’activitat de l’advocacia puguin anar més enllà del que es va ara, es busca imposar limitacions a l’accés a la professió, establir un salari per al degà, regular la publicitat dels professionals del sector, tractar aspectes de caràcter disciplinari, introduir nous criteris relatius al quòrum (i reduir de majoria qualificada a majoria simple el suport necessari per canviar els estatuts)… entre tot plegat hi ha, han reconegut les fonts parlamentàries, “qüestions que no són gens evidents” i temes que no pertoca que es regulin per llei. ¿Un exemple evident entre altres? La remuneració salarial del degà o degana.

El més preocupant de tot plegat, però, han reconegut les fonts, és que la junta col·legial, almenys la que liderava Sophie Bellocq, pretengui aconseguir impulsar modificacions en la regulació o el funcionament de la professió a partir de la capacitat d’influència d’un petit grup de lletrats sobre una majoria de consellers que els pot resultar més o menys afí quan, molts dels canvis que es pretenen introduir per via legislativa, no han estat avalats pel col·lectiu de professionals en les assemblees. I és que algunes de les modificacions preteses -sinó totes- es volien introduir als estatuts i en moltes ocasions no hi va haver el quòrum necessari per tirar-les endavant.

Comentaris (2)

Trending