Una autoritat mundial en litigació serà el primer president del Tribunal d’Arbitratge

El lletrat francès Pierre Raoul-Duval és l’escollit per donar prestigi a un ens impulsat pel Col·legi d’Advocats i la Cambra de Comerç i que encara no s’ha posat en marxa

Pierra Raoul-Duval té un enorme prestigi en tasques de mediació arbitral.
Pierra Raoul-Duval té un enorme prestigi en tasques de mediació arbitral.
Un membre del Col·legi d’Advocats de París amb autorització expressa per poder fer assessoraments jurídics arreu del món i expert en litigació serà el primer president del Tribunal d’Arbitratge d’Andorra, un nou organisme que ha d’ajudar a resoldre conflictes especialment d’ordre mercantil i que impulsen el Col·legi d’Advocats i la Cambra de Comerç. L’elecció de Pierre Raoul-Duval per liderar almenys la primera etapa del nou ens no és casualitat. Amb una primera espasa al capdavant es vol donar prestigi a l’organisme en la seva arrencada.

Raoul-Duval ha prestat assessorament jurídic en un gran nombre de casos d'arbitratge internacional, principalment davant la Cambra de Comerç Internacional (CCI). Ha participat en negociacions d’operacions mercantils internacionals i en contractes d’enginyeria i claus en mà i a nivell de litigació ha actuat en l'àmbit de disputes d'inversió, comerç internacional, propietat intel·lectual, fiscalitat, i contractes d'enginyeria i de construcció. A més, ha participat en diversos procediments de mediació. La seva experiència inclou haver estat president, àrbitre i àrbitre únic en casos de la Cambra de Comerç Internacional i de l'American Arbitration Association. També ha assessorat diversos organismes arbitrals de nombrosos països.

Segons que es va explicar en la darrera assemblea del Col·legi d’Advocats, el lletrat francès no tindrà un sou fixe però cobrarà pels desplaçaments i les dietes, com a mínim. Segons la llei que regula l’organisme de nova creació, “el Ple del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra està compost com a mínim per set membres amb dret de vot. Els membres són nomenats en nombre igual entre els socis que formen part del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra, i aquests membres en nomenen un altre que exerceix les funcions de president”. L’elecció de Raoul-Duval ja està pactada entre la Cambra i l’ens professional que aglutina els advocats. En ser el primer té una connotació lleugerament especial.

Mentre el president donarà un prestigi a l’ens, una figura clau serà el secretari general, càrrec per al qual hi ha sobre la taula, entre altres, els noms de Francesc Badia o Manuel Pujadas

El plenari pot tenir més de set membres però, en qualsevol cas, el nombre de components ha de ser sempre imparell. Una figura important és la del secretari general, nomenat per l’esmentat plenari. Segons la legislació en la matèria, aquest secretari, que ho és també del ple, té veu però no vot. A ningú no se li escapa, però, que aquesta figura serà de vital importància atès que serà qui gestionarà en gran mesura el dia a dia de l’organisme. El Col·legi d’Advocats ja té en ment qui podria ocupar aquest càrrec. De fet, durant l’assemblea es va fer una referència a dos exdegans, Francesc Badia i Manuel Pujadas. Tots dos entren en les travesses.

Segons la legislació arbitral de què s’ha dotat el Principat, “els membres del Ple del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra han de reunir les característiques d’independència i imparcialitat necessàries, i han de vetllar primordialment pel bon funcionament de la institució arbitral” i alhora “han de ser persones de reconeguda honorabilitat empresarial i professional, amb coneixements idonis per exercir les funcions inherents al càrrec i amb una experiència professional adequada”.

Les despeses que suposi el funcionament del Tribunal d’Arbitratge les han d’assumir, en principi, a parts iguals el Col·legi d’Advocats i la Cambra de Comerç. No obstant això, també es preveu que el Govern pugui fer alguna aportació via subvenció. El secretari general, d’entrada, sí que es preveu que tingui una remuneració mensual fixa i establerta.

Comentaris (6)

Trending