Un parell de millores d’última hora a la proposta de conveni de Ctrasa permeten aprovar-lo amb el 68% de suport dels treballadors

Comentaris

  • Aquest divendres ha finalitzat el període de votacions a la planta incineradora de residus i 18 de les trenta persones -encara que una de baixa- que tenien dret a vot ho han fet afirmativament; 8 s’hi han mostrat en contra
  • Els canvis introduïts just abans de sotmetre el conveni a votació tenen a veure amb el còmput d’hores que ha de treballar el personal d’explotació i el fet de donar 22 dies laborables de vacances en lloc de 30 de naturals
  • El clima laboral “de moment sembla que està una mica més tranquil” encara que “hi ha opinions divergents” i és un fet objectiu que per motius diversos el darrer any i mig hi ha hagut un nivell de rotació molt elevat
Un parell de canvis introduïts a darrera hora per la direcció en la proposta de conveni col·lectiu per als treballadors del Centre de tractament de residus (Ctrasa) ha permès finalment aconseguir el suport majoritari a la regulació laboral. Feia més de dos anys que s’estava negociant la proposta enmig d’un clima de treball no sempre bo i amb un 2017 especialment complicat arran de l’elevada rotació de personal. La proposta de conveni s’ha aprovat amb el 68% dels vots emesos. És a dir, 18 dels 29 possibles vist que el trentè membre del cens electoral està de baixa. Les votacions s’han anat fent durant tota la setmana per aquells que treballen en torns i no ha estat fins aquest divendres que formalment s’ha posat l’urna. El termini per dipositar el vot es va iniciar dilluns a la tarda després que la representació dels treballadors i la gerència exposessin quins eren els punts que configuraven la proposta de conveni. Inicialment hi havia molts dubtes que la proposta tirés endavant malgrat que s’era conscient que si es rebutjava el conveni alguns dels avantatges laborals que es consideren que els treballadors tenen i que s’han anat implementant darrerament podien quedar en suspens atès que formaven part explícitament de la negociació. A darrera hora, però, segons fonts properes  Ctrasa, la direcció va proposar un parell de qüestions més que estaven relacionades, especialment, al personal d’explotació, que és el que té els llocs de treball més complexes i dur i, també, sol ser el més reivindicatiu. Ja en aquell moment, segons les fonts consultades, es va veure que es podria decantar la balança cap al ‘sí’, com així ha estat. Eren trenta les persones amb dret a vot, encara que una no ha pogut emetre el seu parer en trobar-se de baixa. Respecte dels vots sí emesos, un s’ha declarat nul, dos han estat en blanc, vuit eren negatius respecte de l’oferta plantejada i divuit s’han decantat per donar suport a la proposta. Els elements que es creuen que han estat decisius per a l’acceptació majoritària de la proposta és, d’una banda, que per a tot el personal el període de vacances es fixa en 22 dies laborables a l’any i no trenta de naturals com fins ara. I, després, hi ha uns aspectes clau en relació amb els treballadors d’explotació, els que fan el tractament directe dels residus. Així, es redueix el còmput d’hores a treballar durant l’any i es passaran a pagar els dies festius treballats. Així, si actualment el personal d’explotació ha de fer 1.800 hores anuals i dintre d’aquestes els festius treballats comptaven doble o triple i restaven cadascun 16 o 24 hores en funció del dia del còmput general, la proposta que s’ha posat sobre la taula i ha quedat avalada en tancar-se l’urna a les 2 de la tarda suposa haver de fer 1.650 hores l’any. Si es treballa un festiu només comptarà per 8 hores però, en canvi, es pagarà a part del salari base. Més enllà d’això, també s’hauria incorporat al conveni una paga extra d’una mensualitat el mes que el treballador faci deu anys que va ingressar a la companyia. L’aprovat pels treballadors de Ctrasa després de molts i molts mesos d’estira-i-arronses és un dels poquíssims convenis col·lectius que existeixen o existiran, en aquest cas, al Principat. Es poden comptar amb els dits d’una ma i encara en sobren, segons les fonts consultades. Les mateixes fonts han indicat que l’ambient de treball “de moment sembla que està una mica més tranquil” encara que “sempre hi ha opinions divergents”. L’alt nivell de rotació de personal, però, és una dada objectiva. “Una altra cosa són els motius de fons que porten a prendre la decisió de plegar o no fer-ho”, han indicat les fonts consultades.

Comentaris

Trending