Un informe d'Estadística diu que el 13% de la població es troba en situació de risc de pobresa

El 14,5% de les persones viuen en llars amb sobrecàrrega dels costos de l’habitatge

Comentaris

-
-
El 12,8% de la població es troba en situació de risc de pobresa, i el 3,5%  està en una situació de privació material severa, i la que afecta més població és no poder respondre a unes despeses imprevistes de 950  euros (40,7% de la població). Aquestes són algunes de les dades que figuren en l'enquesta de condicions de vida i les estadístiques sobre risc de pobresa i exclusió social i distribució personal de la renda de l'any 2018. Totes han estat confeccionades pel departament d'Estadística del Govern.

L’any 2018, la mitjana d’ingressos per unitat de consum és de 25.515 euros, mentre que la mediana és de 19.990. La mitjana es el qüocient entre la suma de les dades i el nombre de dades i la mediana és el valor que deixa per baix la meitat de les dades de la distribució.

Pel que fa a la distribució de la renda, la població del quintil inferior (ingressos per unitat de consum inferiors a 14.000 euros) concentra el 7,9% dels ingressos totals, mentre que les persones del quintil superior (ingressos per unitat de consum superiors a 32.509 euros) concentren el 42% dels ingressos. El quintil d'ingrés es calcula ordenant la població (d'una regió, país, etc.) des de l'individu més pobre al més adinerat, per després dividir-la en 5 parts d'igual nombre d'individus; amb això s'obtenen 5 quintils ordenats pels seus ingressos.

L’indicador S80/S20 d’Andorra el 2018 és de 5,3 i el coeficient de Gini, de 33,6. El llindar de risc de pobresa se situa en 11.994 euros.  El primer indicador (S80/S20) compara la renda del 20% de la població més rica amb el 20% de la població més pobra. Malgrat que no ens dona una idea del grau de desigualtat en els trams intermedis, acostuma a aportar una informació ràpida i senzilla sobre la concentració de la renda i la pobresa d'una economia. El coeficient de Gini, per la seva part, és una mesura de la desigualtat, de les diferències entre els ingressos de la gent. És el que utilitza l'ONU a l’informe de desenvolupament humà. És una mesura de la dispersió dels ingressos, la renda o la riquesa.

Finalment, l'informe d'Estadística descriu que el percentatge de població menor de 60 anys que resideix en llars amb baixa intensitat laboral se situa a l’1,6%. L’indicador AROPE de risc de pobresa o exclusió social és del 15,7%. El 14,5% de les persones viuen en llars amb sobrecàrrega dels costos de l’habitatge. Les persones més afectades per aquesta situació són les que han de pagar un lloguer (18,8%). L'AROPE recull una visió multidimensional de la pobresa i/o l’exclusió social que té en compte la població que es troba en risc de pobresa, amb privació material severa o bé ocupada amb feines de baixa intensitat.

                                                                                

Etiquetes

Comentaris (7)

Trending