Sergi Nadal continuarà dirigint el departament de Turisme

El Govern ha aprovat el decret d'estructuració del ministeri que suma Comerç per donar suport al desenvolupament de l'activitat empresarial

Sergi Nadal en una roda de premsa a Govern.
Sergi Nadal en una roda de premsa a Govern. SFGA

El Govern ha aprovat el decret d'estructuració del ministeri de Turisme i Comerç, així com el nomenament de Sergi Nadal com a director del departament. Ambdós Decrets entraran en vigor un cop publicats al BOPA.

Sergi Nadal va començar a Govern l'any 1983 com a tècnic de l'aleshores ministeri de Turisme i Esports. El 1990 ja va ser nomenat director de Turisme i Esports i ha desenvolupat tota la seva carrera professional en aquest ministeri.

El ministeri de Turisme i Comerç s'estructura orgànicament en el departament de Turisme i Comerç que integra l'àrea de Turisme i l'àrea de Comerç i Consum. El departament ha de garantir un desenvolupament sostingut del sector turístic andorrà i potenciar el Principat com una destinació turística de qualitat tot l'any. Les seves accions es complementen i coordinen amb la societat pública Andorra Turisme, SAU.

El departament ha de donar suport al desenvolupament de l'activitat empresarial fomentant el creixement, la internacionalització i l'emprenedoria, impulsant i aplicant polítiques dirigides a la dinamització i modernització del sector comercial i defensant els drets i la protecció dels usuaris i consumidors. Les funcions del Departament també inclouen l'establiment del règim i la regulació de l'exercici del comerç i determinar els tipus específics de venda.

L'àrea de Turisme és la responsable de mantenir un diàleg constant amb el sector turístic per definir les línies estratègiques i els plans d'acció per garantir un desenvolupament sostenible. També té la responsabilitat d'elaborar la normativa aplicable al sector i fer-ne el seguiment i control.

Des d'aquesta àrea s'estableixen les relacions i convenis amb els organismes internacionals vinculats al Turisme; s'informa i assessora els professionals del sector dels allotjaments turístics; gestiona el registre, la classificació i les inspeccions dels allotjaments turístics; vetlla pel funcionament correcte del Registre d'Ocupació dels Allotjaments Turístics això com per l'aplicació correcta de l'impost sobre les estades en els allotjaments turístics.

Les competències de l'àrea de Comerç i Consum inclouen la lluita contra l'intrusisme empresarial

Les competències de l'àrea de Comerç i Consum inclouen la lluita contra l'intrusisme empresarial; la regulació i l'autorització de la publicitat comercial, així com dels horaris comercials; la regulació prèvia consulta del sector implicat, del calendari de rebaixes, la venda en liquidació o la venda de promoció o en oferta o descompte, entre d'altres.

Comerç i Consum te la potestat i la responsabilitat de garantir, mitjançant la funció d'inspecció, el compliment de la normativa en matèria de comerç i les disposicions que la desenvolupen; informar i orientar consumidors i empresaris així com tramitar queixes, reclamacions i denúncies dels consumidors; impulsar campanyes informatives i activitats de difusió dirigides als drets dels consumidors; desenvolupar el control i la inspecció en l'àmbit de consum i establir convenis amb organismes que protegeixin i defensin els drets dels consumidors.

Etiquetes

Comentaris

Trending