Traspassades a Assegur, Financera i Multisegur les pòlisses de no vida i vida risc d’Assegurances Generals

El supervisor financer, com a administrador de la companyia intervinguda, fa efectiva la cessió de les carteres després que ho hagi autoritzat la Batllia

-
-
El darrer divendres de l’any a la tarda. Aquest ha estat el moment triat per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) per comunicat que ha traspassat les pòlisses de no vida i vida risc d’Assegurances Generals (AGA) a les tres altres asseguradores andorranes que s’encarreguen de garantir la reassegurança de les esmentades pòlisses. Assegur, Financera i Multisegur tindran de marge dilluns i dimarts per contactar amb els nous clients, comunicar-los la situació i acordar la renovació, si escau, de les pòlisses que vencen dimarts mateix.

El traspàs de les pòlisses, de l’ordre d’unes nou mil, ha estat dut a terme després que la Batllia encarregada de la fallida d’AGA, de moment paralitzada per un recurs de la propietat, ho hagi acordat. L’aute permetent la cessió de la cartera de no vida i vida risc de l’asseguradora intervinguda, però, és de divendres de la setmana passada. El període de l’any en què ens trobem pot acabar comportant dificultats, atès que no és clar que es puguin renovar en temps i forma totes les pòlisses, i això pot fer que els assegurats quedin descoberts en el millor dels casos, alguns dies. I és que les noves responsables de la cartera han d’informar en dos dies, en el cas d’aquelles que vencen al terme de l’any, de la prima de renovació corresponent i de les noves condicions i l’assegurat que no hi estigui d’acord no tindrà pràcticament cap marge de maniobra.

L’Autoritat Financera Andorrana, en tant que administradora judicial de la citada fallida, afirma en un comunicat que ha procedit a adjudicar les cessions de carteres tenint en compte tant els requisits d’execució imposats per la Batllia com les següents circumstàncies: l’interès general dels assegurats; que les entitats participants en el concurs garanteixen la renovació de totes les pòlisses assignades;  que es tracta, en molts casos, d’assegurances de caràcter obligatori o de caràcter sensible per a la població i, per tant, s’ha de garantir la renovació de les mateixes; i que s’adjudica a la millor oferta rebuda en el concurs en què han participat les entitats que formen part en el pla de contingència posat en marxa pel Govern. El cert és, però, que el repartiment que es fa públic aquest divendres fa moltes setmanes que està clar i decidit encara que formalment s’hagi esperat fins aquest divendres per fer-lo públic oficialment.Segons el regulador financer, les garanties cobertes per les pòlisses d’AGA han estat millorades per les entitats cessionàries. Les primes de tarifa que aplicaran les entitats adjudicatàries en el moment de la renovació, seran les mateixes primes de mercat que aquestes entitats apliquen actualment als seus clients. Des de l’1 d’octubre de 2019, les cobertures de les pòlisses dels productes de vida risc i no vida estan garantides pel pla de contingència acordat pel Govern i que suposa injectar 1,5 milions repartits entre Assegur, Financera i Multisegur. Aquells sinistres, per tant, succeïts amb posterioritat al 30 de setembre i fins a la data del venciment de la pòlissa no s’han de presentar a la massa creditora sinó que s’han de tramitar directament a AGA, quedant coberts segons les condicions contractuals.

Comentaris (2)

Trending