Transport escolar ‘contra les cordes’ per la suposada baixa temerària d’Autocars Nadal

Set societats de quatre grups empresarials diferents recorren contra l’adjudicació del concurs governamental al·legant que l’empresa vinculada a Julià fa càlculs amb paràmetres espanyols

-
-
La recent adjudicació del servei de transport escolar podria perillar si tira endavant el recurs presentat per set societats de quatre grups empresarials diferents. Els recurrents denuncien la suposada baixa temerària amb què concorre al concurs Autocars Nadal, a qui s’han adjudicat fins a tretze vehicles, l’empresa que més comandes ha rebut. El mateix Govern va detectar la baixa temerària però l’empresa controlada per Julià va raonar els preus que presentava i l’administració va tirar endavant. Els recurrents denuncies que els càlculs presentats per Nadal s’han fet en base a paràmetres espanyols i, per tant, el concurs s’hauria d’anul·lar i tornar a procedir a l’adjudicació deixant fora la històrica companyia andorrana controlada per la potent firma espanyola.

Societats d’Andbus (inclòs Viatges Espanya), de la Hispano Andorrana, Camino-Bus i Viatges Soldevila han presentat un recurs administratiu com a pas previ, si escau, per judicialitzar l’adjudicació del servei de transport escolar. Tot plegat rau en el fet que Autocars Nadal, la firma que més lots ha rebut, s’hauria beneficiat d’unes ofertes que inclouen una baixa temerària. Segons el plec de bases, a partir del preu estimatiu elaborat per la pròpia administració, les ofertes havien d’estar incloses en una forquilla situada entre el 85% i el 115% d’aquell preu base. Les tarifes proposades per Autocars Nadal estarien per sota del 85% del cost proposat pel servei de transport escolar del ministeri d’Educació.

De fet, i entre altres, el 15 de maig ja es va fer un informe on es destacava la baixa temerària en què incorria Autocars Nadal. Aquest element, segons el plec de bases, és motiu de refús de l’oferta. No obstant això, es va traslladar l’informe a l’empresa per tal que hi pogués dir la seva, i es va acabar concloent, segons consta en el recurs presentat per les set societats esmentades, que “les despeses generades pel servei ofertat per l’empresa semblen ser inferiors als preus ofertats per realitzar el servei encomanat”.

Novatel, Viatges Espanya, Viatges Soldevila, Camino-Bus, Hispano Andorrana, Montmantell i Autocars Andorra signen un recurs conjunt advertint que si no s’anul·la el concurs demanaran danys i perjudicis

Però els recurrents entenen que els càlculs justificatius d’Autocars Nadal no s’ajusten a la realitat en diversos paràmetres referits tant a la despesa de personal com de desgast del vehicle que fa el servei. En totes dues circumstàncies, els recurrents recorden que l’empresa contra la qual actuen fa servir paràmetres de l’Estat espanyol. Per exemple, el cost de manteniment o desgast del vehicle es fixa a partir d’un barem base sobre 75.000 quilòmetres quan, recull el recurs, Autocars Nadal mateix reconeix que el servei de transport escolar suposa al cap de l’any fer uns 9.900 quilòmetres i no pas els 75.000 que serveix de base per al càlcul.

Amb tot, i sempre segons el contingut del recurs formalitzat davant el Govern, es podrien acumular pèrdes d’entre 898 i 1.169 euros per vehicle, i tenint en compte que Nadal ha rebut 13 encàrrecs diferents, se li han seleccionat 13 vehicles, segons els recurrents la feina “resulta inviable”. Més encara, “comportarà que no es pugui garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi una minva en la qualitat del servei”. Els demandants recorden la sensibilitat del servei i lamenten que l’oferta de Nadal pot estar fins i tot incorrent en una pràctica prohibida, la de ‘dumping’, vers les altres empreses, que vindria ser la d’ofertar preus per sota de mercat amb la intenció d’acabar amb la competència.

Els recurrents reclamen que s’anul·li el concurs i es torni a fer l’adjudicació sense tenir en compte la proposta d’Autocars Nadal degut a l’esmentada baixa temerària. En el cas que no es faci aquest pas, les societats que han presentat el recurs es reserven el dret d’instar una demanda per danys i perjudicis, que incloguin el lucre cessant, és a dir, el benefici que pretenien fer amb l’encàrrec que eventualment haurien pogut rebre, per un anormal funcionament de l’administració, tenint en compte que és la pròpia administració qui amb raonaments objectius va concloure que Nadal feia ofertes amb baixa temerària, pràctica prohibida en general i en el plec de bases en concret.

Comentaris (5)

Trending