Tibada d’orelles judicial a una saig que tot i comunicar erròniament un deute de 149 euros el pretenia cobrar

La sala civil del Tribunal Superior confirma l’anul·lació d’un procediment instat indegudament per la fedatària pública i en constatar que tant en deute com els interessos associats estaven saldats

-
-
Confirmant una decisió de la Batllia, la sala civil del Tribunal Superior, molt suaument si es vol dir així, ha tibat les orelles a una saig que va cometre un greu error en executar un deute. Però que tot i això, va comportar que la deutora, que va anar pagant arran de 30 euros el mes fins a saldar el que devia, es trobés un bon dia amb el compte embargat i, fins i tot, també embargat el vehicle.

La situació als darrers dies del 2016 quan una batlle reconeix que una dona deu 400 euros de més de 900 que li reclamaven a un despatx d’advocats. Vista la sentència, i sense esperar el resultat del recurs, la deutora va decidir anar pagant, amb l’acord del bufet professional, 30 euros mensuals. El setembre següent, la segona instància confirma que cal pagar el deute i l’octubre el despatx d’advocats sol·licita a la saig aparentment més controvertida dels tres professionals que actuen en aquest càrrec al país, que executi la resolució a raó de 160 euros més els interessos legals corresponents.

Setmanes després, la saig inicia tot el procediment però no envia els pertinents avisos al lloc que corresponia. Per tant, la suposada deutora no es va assabentar de res tot i que la saig va actualitzar el deute, el va reclamar, el va executar… fins al punt que ben entrat el mes de gener del 2018, anant al banc, la dona es va assabentar que se li havia bloquejat el compte. Acudiria posteriorment al despatx de la saig on se li va informar de la situació i del fet que també tenia embargat el vehicle. Tot plegat, per 149 euros que suposadament devia.

La dona va portar l’afer a la Justícia i la Batllia va acordar nul tot el procediment incoat per la saig per molt que la part executant al·legués que l’executada no podia recórrer l’execució del deute perquè ja li havia passat el termini. En primera instància i ara en segona, es recorda que si la saig no va enviar a l’adreça que tocava els requeriments necessaris era evident que no només no podia pagar la deutora cap deute sinó que, a més a més, no podia saber que la saig li estava reclamant res.

A més, el Batlle va ordenar “l’aixecament de les mesures cautelars adoptades en comprovar que la part executada havia pagat no només el principal sinó també els interessos legals des del 14.9.17 com va demanar la part executant sense esperar si la seva decisió era o no ferma”. Com recorda la recent sentència de la sala civil del TC, “el control de l’execució resta en darrer terme sota control judicial i no del saig i aleshores, tant si hi ha decisió d’aquest com si no n’hi ha, pot l’autoritat judicial acordar la decisió que estimi convenient i en aquest va estimar que ho era l’aixecament de tots els embargaments i donar per arxivada l’execució per haver estat satisfet el principal i interessos, tenint en compte que no hi havia condemna en costes”.

Comentaris (3)

Trending