Tibada d’orelles a Andorra Telecom per no presentar cap dada de la ‘filial’ Avatel

L’operadora assegura al Tribunal de Comptes que no va poder facilitar els detalls sol·licitats de la companyia andalusa perquè l’auditoria anava amb retard

-
-
El Tribunal de Comptes toca el crostó d’Andorra Telecom per no facilitar cap dada comptable de la firma andalusa Avatel&Wikiker, amb la qual cosa això impedeix a l’ens fiscalitzador valorar, per exemple, si és correcte el que l’operadora andorrana manté que valen les accions de la companyia malaguenya. Andorra Telecom justifica el fet de no haver lliurat cap detall sobre Avatel, en relació amb l’exercici 2017, perquè l’empresa espanyola patia un retard en la formulació dels comptes arran de la complexitat de la seva operativa degut a la fusió d’un seguit de societats vinculades a ella.

L’organisme fiscalitzador deixa constància en el seu informe del 2017, aprovat recentment i traslladat al Consell General, que figuren en els estats financers d’Andorra Telecom, com no pot ser d’una altra manera, i en concret dins de l’immobilitzat financer una participació a la societat Avatel&Wikiker Telecom SL, per un import de 16.488.373 euros. Lamenta, però, que “a data de finalització dels treballs no s’han obtingut ni els estats financers, ni l’informe d’auditoria de dita societat”.

El fet de no disposar d’aquesta informació econòmica, comptable, “impedeix manifestar-se sobre la regularitat de les actuacions i dels comptes de l’empresa referida, així com de la valoració de l’immobilitzat financer”. En efecte, Andorra Telecom ostentava al terme del 2017 fins a un 37,30% de la companyia espanyola i sense les dades requerides, el Tribunal de Comptes “no es pot manifestar de la raonabilitat per la que figuren valorades aquestes participacions a l’actiu d’Andorra Telecom SAU, les quals figuren registrades per 16.488.373 euros”.

Malgrat que diverses fonts han garantit que l’adquisició del paquet accionarial d’Avatel és un bon negoci per a Andorra Telecom, tot recordant l’expansió que està experimentant el negoci que gestiona i explota la companyia andalusa, tota l’operació de compra-venda d’accions ha estat sempre emmarcada per una manca de claredat que durant la passada legislatura es va posar de manifest en diverses ocasions al Consell General. Diversos consellers, de diferents formacions polítiques, van sol·licitar informació que mai no es va satisfer en la seva totalitat. El fet que empresaris andorrans fossin accionistes d’aquella companyia i l’entrada d’Andorra Telecom els suposés una plusvàlua mai no es va acabar de veure ni bé ni clar.

L’ens fiscalitzador voldria tenir la informació necessària per poder valorar si la participació de l’operadora andorrana a l’andalusa, a raó del 37,3%, val realment 16,5 milions d’euros

Respecte de la manca d’informació comptable o auditora, en el capítol d’al·legacions formulades davant el Tribunal de Comptes, el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, explica que el procés de formulació de comptes d’Avatel “ha pres més temps del previst degut a la complexitat afegida per la fusió en data 16 d’agost de 2017 de les societats Massmedia Broadband Levante, Infinity Networks Telecom, Carrier Andalucía i Quenture”. El 15 d’abril d’aquest 2019, Nadal deia que la comptabilitat consolidada del 2017 d’Avatel i, per tant, d’Andorra Telecom, estava a punt de tancar-se.

Nadal assegura que “a dia d’avui, els estats financers individuals d’Avatel&Wikiker Telecom han estat auditats sense reserves ni limitacions”. I afegeix que “aquesta situació també explica la impossibilitat d’Andorra Telecom de formular els seus propis estats consolidats. S’espera regularitzar aquesta situació tan bon punt s’obtinguin els comptes consolidats” de la societat Avatel.

Justament, la companyia andalusa ha ubicat una central a Encamp. Des d’Andorra es gestionen moltes de les operacions i gestions que l’operadora de telecomunicació per cable ofereix sobretot a la Costa del Sol i el Llevant espanyol. Tot i que al seu dia l’Altaveu va intentar obtenir tant d’Avatel com d’Andorra Telecom una explicació de la implantació de la companyia malaguenya al Principat, no es va obtenir cap mena de resposta. L’aterratge d’Avatel a Andorra respondria a qüestions fiscals.

Comentaris (5)

Trending