Govern pretén que els propietaris d’immobles es facin càrrec de l’impacte dels riscos naturals

L’executiu mira de tirar endavant una llei de Protecció Civil que fa temps que està encallada per diferents qüestions molt controvertides, com el fet que l’administració voldria rentar-se tant com pugui les mans davant els efectes que hi hagi en una zona inundable o on hi hagi esllavissades

Blocs rocosos a la zona de la Solana d'Andorra la Vella, que amenacen Ciutat de Valls.
Blocs rocosos a la zona de la Solana d'Andorra la Vella, que amenacen Ciutat de Valls. ARXIU

El Govern treballa amb la idea de carregar als propietaris d’immobles la major part de la responsabilitat de tenir les edificacions assegurades o amb els mitjans que escaigui per poder fer front als eventuals impactes dels riscos naturals. Aquest aspecte s’hauria d’incloure en el projecte de llei de Protecció Civil en l’elaboració del qual fa temps que s’hi treballa i que està encallat, entre altres coses, per qüestions controvertides com aquesta, que no troba, per ara, ni el consens polític ni l’aprovació dels agents socioeconòmics implicats.

De fet, fonts properes a aquests darrers han posat el crit d’alerta en relació a les intencions governamentals. Remarquen els consultats que tampoc hi hauria consens del tot dins del propi executiu. Però sembla evident que ara per ara l’administració es vol mirar de rentar les mans, tant com pugui, de l’eventual impacte que pugui haver-hi davant el fet que un edifici es trobi situat en un indret eventualment inundable o en una zona on sigui evident el perill d’esllavissades, de caigudes de blocs rocosos, per exemple.

La voluntat seria imposar als responsables d’edificis, establiments i fins i tot d’activitats en zona de risc l’obligació d’adoptar i mantenir mesures d’autoprotecció i a disposar dels recursos i els mitjans tècnics, humans i materials que calgui per fer front a aquells riscos

Una vegada s’aprovi la llei, que ara mateix està encallada, el Govern disposaria d’un termini de temps, probablement mig any, per elaborar un mapa de riscos en s’identifiquin els diferents riscos que es puguin trobar arreu del territori del Principat. En aquest treball s’hi haurien de refondre aquells mapes de què ja es disposa actualment i la seva actualització pertinent. Això no seria cap problema. És el que toca. De fet, aquesta actualització, fa temps que es demana en molts àmbits que tenen a veure amb els riscos naturals. Els propis professionals de l’enginyeria o l’arquitectura, per exemple.

La complexió del text sobre el qual s’està treballant, el que realment està amoïnant, per exemple, els propietaris d’immobles, seria aquella clàusula que es voldria incloure al projecte de llei i que imposaria als responsables d’edificis, establiments i fins i tot d’activitats que estiguin inclosos en aquell eventual mapa de riscos que al seu dia s’elabori l’obligació d’adoptar i mantenir mesures d’autoprotecció i a disposar dels recursos i els mitjans tècnics, humans i materials que calgui per fer front a aquells riscos.

Alhora, aquests mateixos propietaris també estarien obligats a contractar les assegurances necessàries per cobrir, amb les quanties que siguin escaients, suficients, els danys que poguessin patir els immobles o la responsabilitat civil que puguin generar les activitats si mai tinguessin conseqüències efectives els riscos naturals que estiguin determinats en el mapa corresponent. Mentrestant, i mentre als propietaris s’imposen obligacions, l’administració es reserva la potestat de promoure actuacions tendents a rebaixar els riscos.

Comentaris (10)

Trending