Els edificis a mig construir s’hauran d’acabar exteriorment o enderrocar-se

El nou reglament de la construcció estableix que si el promotor del projecte no el tira a terra, ho farà el comú carregant-li el cost i també obre una moratòria per regularitzar els casos existents actualment

Un edifici inacabat a l'avinguda Santa Coloma.
Un edifici inacabat a l'avinguda Santa Coloma. Google

Els edificis que s’hagin quedat a mig construir hauran de finalitzar-se o enderrocar-se. En cap cas podran quedar en peu eternament, com ha succeït i encara succeeix amb alguns projectes. Si el promotor no compleix aquesta obligació, els comuns podran tirar-los a terra, reclamant les despeses a l’empresari. Així ho estableix el nou reglament de la construcció, que adopta disposicions similars pel que fa a obres que impliquin excavacions per evitar situacions com la viscuda a la Portalada.

La nova normativa entrarà en vigor aquest dimecres, un cop sigui publicada al BOPA. El text respon, en gran part, als successos viscuts el passat agost, amb la greu esllavissada que va tenir lloc just al davant del centre comercial Punt de Trobada. La voluntat és que el reglament sigui molt curós per evitar situacions similars, sigui amb obres que impliquin actuacions a la muntanya sigui amb edificis que puguin quedar, com ha passat massa vegades, a mig construir per decisions o problemes dels promotors.

Es dona un termini de 18 mesos perquè els promotors dels edificis inacabats que tinguin caducada la llicència puguin demanar-ne una per finalitzar-los; si no ho fan, també aniran a terra

En aquests casos, en cas que les obres s’aturin i aquesta interrupció superi els tres mesos, la direcció facultativa haurà d’ordenar quines mesures són necessàries per garantir que l’estructura construïda assoleixi el nivell de seguretat definitiu del projecte. Si no es fes així, el comú ho exigirà al promotor i, en cas que aquest no compleixi el requeriment, la corporació tindria la potestat per tirar endavant aquestes actuacions, exigint, això sí, el seu pagament a l’empresa impulsora del projecte.

En cas que l’aturada de l’obra sigui tan llarga que suposi la caducitat de la llicència de construcció, un cop passat dotze mesos d’aquest termini, s’haurà de constatar si l’edifici compta o no amb coberta, façanes i altres acabaments exteriors. Si no és així, el comú podrà requerir el seu enderroc i, si el promotor no el tira a terra, les obres les assumirà la corporació parroquial, carregant els costos a l’empresa propietària. El reglament establirà la possibilitat que, a l’hora d’atorgar la llicència, des del comú es pugui demanar a l’impulsor un aval per concedir-li. Aquest seria d’entre 180 i 300 euros per metre quadrat o d’entre 60 i 100 per metre cúbic.

Una fórmula similars s'adopta per evitar noves 'Portalades': si una obra que impliqui moviment de terres s'atura més de tres mesos, caldrà aplicar les mesures de seguretat definitives i, si el promotor no ho fa, el comú assumirà la responsabilitat

El reglament introdueix una disposició transitòria que dona un termini de divuit mesos per regularitzar aquells edificis que, ja actualment, es trobin en aquesta situació. El ministre d’Ordenament, Jordi Torres, ha posat alguns exemples com uns existents a l’entrada de la vall d’Incles o un altre a Santa Coloma. La normativa permetrà concedir llicències per poder acabar l’obra amb la normativa de la data en què es va demanar en el seu dia. Ara bé, un cop passat aquest termini, els que no s’hagin regularitzat, també hauran de ser enderrocats.

En tots dos casos, el que s’exigeix no és pas l’acabament de tot l’edifici, sinó bàsicament arreglar la part exterior. És a dir, evitar el que suposa una important contaminació paisatgística. Torres Falcó ha apuntat que, almenys per les dades que disposa el ministeri, existirien actualment una dotzena d’edificis en aquesta situació.

El reglament aborda aquests projectes constructius inacabats, però també modifica, davant els fets de la Portalada, tot el que fa referència a la concessió de llicències per fer moviments de terra. Els projectes que es demanin a partir d’ara hauran d’incloure les mesures de seguretat necessàries durant els treballs i les que quedaran definitives un cop s’acabi l’obra. En cas que aquesta quedi interrompuda per un termini superior a tres mesos, la direcció facultativa haurà d’ordenar les mesures per garantir el nivell de seguretat definitiu. Igual que amb els edificis, en cas d’inacció seria el comú qui assumiria aquesta responsabilitat i carregaria el cost en els promotors. El reglament dona la possibilitat que, a l’hora de concedir una llicència, es pugui exigir a l’empresari impulsor del projecte un aval que asseguri la cobertura d’aquestes actuacions.

La nova normativa, ha explicat Torres, ha estat debatuda en profunditat tant amb els comuns com amb els col·legis professionals implicats. El text també estableix que durant tres anys no es podrà atorgar llicència d’edificació a les antigues llicències d’excavació sense edificació, introdueix que s’elaboraran guies de procediment per facilitar la interpretació de la normativa o flexibilitza la regulació dels ascensors per als immobles de gran alçada, com ara els previstos a la zona del Prat del Roure a Escaldes-Engordany, entre altres disposicions.

Etiquetes

Comentaris (13)

Trending