Investigació per un cas d’inducció al suïcidi

En el darrer any judicial sencer -de l’1 de juliol del 2021 al 30 de juny del 2022- es van posar en marxa 563 procediments penals per delictes contra la vida i la integritat de les persones, un 19% més que el curs anterior

El rètol de les dependències de fiscalia a la nova seu de la Justícia.
El rètol de les dependències de fiscalia a la nova seu de la Justícia.

La fiscalia va haver d’intervenir en el darrer any judicial tradicional -això és, de l’1 de juliol del 2021 al 30 de juny del 2022- en un cas d’inducció al suïcidi, un comportament tipificat com a delictiu en el Codi penal i que, sortosament, no se sol donar al Principat. D’aquí que la fiscalia, en la seva memòria recentment feta pública, lamenti aquest fet. En canvi, sortosament, no es va haver de lamentar cap homicidi ni cap assassinat.

Segons que exposa la fiscalia en la seva memòria relativa a l’any judicial dividit com s’ha fet de manera tradicional fins ara -de juliol a juny-, ja que a partir d’aquest 2023 els cursos de la Justícia seguiran els anys naturals, durant el darrer exercici es van incoar un total de 563 procediments penals per motiu de delictes contra la vida i la integritat de les persones: 325 diligències prèvies, 31 sumaris per delictes majors dels quals 4 provenen d’anteriors diligències prèvies, 111 sumaris per delictes menors dels quals 4 provenen d’anteriors diligències prèvies, 110 contravencions penals de les quals 8 provenen d’anteriors diligències prèvies i 3 procediment de jurisdicció de menors, dels quals 1 prové de diligències prèvies.

Les causes obeeixen: 304 a lesions (que només inclouen les doloses perquè les culposes s’inclouen en l’apartat relatiu a delictes d’imprudència), 253 a conductes de maltractament, quatre a omissió de socors, una a tractes degradants i una a inducció al suïcidi, que és la investigació que pràcticament es va posar en marxa per primera vegada. Com a mínim, per primer cop en molt temps.

El Codi penal inclou aquest comportament com a delictiu en l’article 105, que estableix que qui indueix al suïcidi una altra persona ha de ser castigat amb pena de presó de quatre a vuit anys. Amb la mateixa pena ha de ser castigat el qui coopera activament en el suïcidi d’una persona. Quan la cooperació arriba a l’extrem d’executar la mort s’ha de castigar amb pena de presó de cinc a deu anys. La temptativa d’aquest delicte és punible si va seguida de l’inici de l’execució del suïcidi.

COMPARATIVA

En relació a l’any anterior i sempre relacionat amb amb els delictes contra la vida i la integritat de les persones, van augmentar en 89 el nombre de causes, el que representa un increment del 18,78 %, observant-se que han augmentat les incoacions per conductes de lesions doloses, maltractaments, omissió del deure de socors i d’inducció al suïcidi, havent- se mantingut les de tractes degradants (una sola causa) i no havent-se registrat cap causa per homicidi ni per assassinat.

Si els delictes contra la vida i la integritat de les persones els sumem en aquells que tenen a veure amb l’honor i contra la llibertat, contra la intimitat, contra la dignitat i els delictes de comportament sexual, i els denominem genèricament delictes contra les persones, del juliol del 2021 al juny del 2022 es van detectar un total de 1.040 infraccions penals, el que representa el 19,60 % de la criminalitat. L’any anterior representaven el 23,30 % del total de la criminalitat haguda a Andorra.

En l’aspecte quantitatiu han augmentat les infraccions contra la llibertat sexual i contra la integritat física i moral, i, pel contrari ha disminuït el nombre d’infraccions contra la vida, contra la llibertat i contra l’honor i la intimitat de les persones.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending