El Tribunal d'Arbitratge es donarà a conèixer als empresaris per rebre el seu suport

L'acte es durà a terme el pròxim dia 16 amb la participació del president i del secretari de l'entitat

Comentaris

Acte de constitució del Tribunal d'Arbitratge.
Acte de constitució del Tribunal d'Arbitratge. CCIS

El Tribunal d'Arbitratge del Principat d'Andorra (TAPA), que es va constituir formalment el mes de juliol passat, farà la seva presentació a la comunitat empresarial el pròxim dia 16. L'acte anirà a càrrec del seu president Pierre Raoul-Duval i del secretari de l'entitat Juan Pablo Correa Delcasso.

El fet que Andorra es doti d'aquest organisme serveix per legislar i creure en la potencialitat de l’arbitratge com una de les eines més eficaces i eficients per a la resolució de conflictes. L'objectiu és que Andorra es constitueixi com una nova plaça arbitral que pot esdevenir un centre neuràlgic de l’arbitratge internacional per la seva neutralitat històrica, situació geogràfica, tradició comercial i solidesa del sector financer i voluntat política d’obertura econòmica i convergència dels estàndards europeus.

Per aquest motiu, els estatuts, incorporen valors fonamentals per estructurar aquest nou servei d’arbitratge des d’Andorra: neutralitat, independència, imparcialitat i també, qualitat i internacionalitat. La voluntat és arribar a comptar amb els millors especialistes per ser una institució de referència. Les matèries susceptibles d’arbitratge són totes aquelles que es coneixen al món del dret com a dispositives, és a dir, que poden ser lliurement sotmeses per les parts a la decisió d´uns àrbitres

El dimecres passat, el Govern va aprovar el Reglament de l’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria del TAPA i dels seus àrbitres.  S’estableix reglamentàriament l’import mínim de la pòlissa d’assegurança obligatòria que ha de contractar el Tribunal d’Arbitratge com a institució arbitral, que es fixa en 250.000 euros.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending