Protecció de Dades rep 1.474 consultes el 2021 i torna a les xifres d’abans de la pandèmia

La crisi sanitària les va fer augmentar, i durant l'any passat la majoria ha estat de particulars que van arribar, en gran part. per correu electrònic

La cap de l'APDA, Resma Punjabi.
La cap de l'APDA, Resma Punjabi. ALTAVEU

Al llarg del 2021, s'han formulat 1.474 consultes a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), que suposa una disminució respecte a la xifra registrada l'any anterior ( 2.116) però que s'equipara amb el nivell de consultes que hi va haver abans de la pandèmia ja que la crisi sanitària les va fer augmentar. La principal via de recepció de les consultes ha estat per correu electrònic (52%), tot i que les consultes telefòniques s’han mantingut pràcticament al mateix nivell (39%) que en l'exercici de 2020. Les dades figuren a la memòria de l'agència.

Les visites presencials també han mantingut la progressió que es va apreciar al 2020 representen aquest any un 9% de les consultes rebudes. La majoria de les consultes han estat formulades majoritàriament a nivell particular, mentre que les provinents de les administracions públiques han estat 186.

Per altra banda, l’any passat es va aprovar la Llei qualificada de protecció de dades personals. Aquesta norma garanteix que el marc andorrà de protecció de dades s'actualitzi tant a la constant evolució tecnològica que vivim com als nous estàndards europeus, sempre garantint un màxim respecte a les nostres llibertats i drets individuals.

La pàgina web ha tingut 68.861 visites i 38.129 descàrregues. Els documents més descarregats han estat la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, el model d'Autorització a la recollida i ús d'imatges i el de Consentiment informat. Finalment, i pel que fa al registre públic d’inscripció de fitxers, A 31 de desembre del 2021, en constaven inscrits 5.102 dels quals 337 suposen noves inscripcions de l'any 2021.

Durant l'any passat s'han produït 384 tràmits davant aquest òrgan, fet que suposa una disminució del 7.02 % respecte a l'any anterior.Aquesta davallada confirma la tendència a la baixa ja iniciada durant 2020.

Etiquetes

Comentaris

Trending