Les peticions per obtenir la nacionalitat andorrana disminueixen un 56% en deu anys

El 2020 la van sol·licitar 755 persones, fet que suposa una variació del -33,3% amb respecte al 2019 i d'elles, 470 van ser atorgades amb plenitud de drets

Passaports andorrans.
Passaports andorrans. ARXIU

Un total de 755 persones residents van sol·licitar la nacionalitat andorrana durant l'any 2020, fet que suposa una variació del -33,3% amb respecte a l’any 2019 i el -55,7% menys que fa deu anys. Del total de sol·licituds presentades, 470 van ser atorgades amb plenitud de drets (62,3%) i 285 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional (37,7%) en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen. 

Així mateix, de les 470 persones que van obtenir la nacionalitat amb plenitud de drets polítics, 329 la van adquirir per origen, cosa que representa el 70,0%, i 141 per altres motius d’adquisició, el 30,0%, la qual cosa significa que van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior. Seguint la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a persones residents.

Així, durant l’any 2020, de les 141 adquisicions de nacionalitat, el 75,9% s’obtenen per l’opció de residència i el 17,7% per matrimoni. El 53,3% de les adquisicions per residència corresponen a homes i el 46,7% restant a dones, i es caracteritzen per ser majoritàriament de persones que han nascut a Espanya i que han renunciat a la nacionalitat espanyola, amb una proporció del 66,4% i del 69,2% respectivament, tot i que també destaquen les persones nascudes en 'altres països' (19,6%). Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, a l’any 2020 van adquirir la nacionalitat andorrana més homes (64%) que dones (36%). Les dades han estat difoses aquest dimarts pel departament d'Estadística.

 

Comentaris (8)

Trending