L'Observatori del segon semestre inclourà un estudi sobre les tasques domèstiques

Es faran unes 700 enquestes per tractar aspectes a millorar d'Andorra com la situació econòmica, l'escenari després del punt àlgid de la pandèmia de Covid.19, l'oci, esport i temps lliure

Comentaris

Un home fa la compra en un supermercat.
Un home fa la compra en un supermercat. Altaveu

Andorra Innovació i Recerca ha iniciat l'enquesta del segon semestre del 2021 de l'Observatori. Es tracten aspectes a millorar d'Andorra com la situació econòmica, l'escenari després del punt àlgid de la pandèmia de Covid-19, l'oci, esport i temps lliure, i tasques domèstiques.

L'enquesta va dirigida a tota la població d'Andorra més gran de 18 anys. Es dedica a estudiar una sèrie d'indicadors que són representatius de la societat andorrana i que són útils tant per analitzar els diferents fenòmens que conformen la societat com per complementar altres estudis. Moltes d'aquestes preguntes es repeteixen periòdicament, per veure l'evolució, i d'altres es fan sobre temes específics i/o d'actualitat.

Es preguntarà a unes 700 persones escollides de manera aleatòria sistemàtica a totes les llars que tenen telèfon. Dintre de cada llar la persona escollida també ha estat elegida de manera aleatòria a fi i efecte de tenir la mostra el més representativa possible de tota la població. El disseny de cada observatori té com objectiu un nivell de confiança del 95,5% i un marge d'error de menys del 3,90%.

Etiquetes

Comentaris

Trending