Les noves hipoteques es disparen el 2021 amb 884 per un import de 317 milions

Suposa un augment del 38,1% en relació a l'any anterior i les parròquies on se n'han concedit més són la Massana i Encamp

Nova promoció d'habitatges.
Nova promoció d'habitatges. G. P.

El nombre total d’hipoteques noves concedides al Principat d’Andorra l’any 2021 es va situar en 884 hipoteques, amb una variació del +38,1% respecte l’any 2020. Respecte al nombre d’hipoteques noves concedides per a ús residencial l’any 2021 va ser de 775, el +42,7% en relació l’any anterior. En relació a la distribució parroquial, destaquen les parròquies de la Massana i Encamp, on s’han concedit el 41,7% del total de les hipoteques per a ús residencial. Les dades ha estat publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística de Govern.

Les hipoteques concedides corresponen a les hipoteques noves, sense considerar les renovacions (per no duplicar-les). Les hipoteques per a ús residencial inclouen els habitatges de primera o segona residència. D’altra banda, les hipoteques per a altres usos inclouen la resta, com les hipoteques sobre hotels, locals, promocions i terrenys.
Pel que fa al nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, ha augmentat un 12,4% l’any 2021 respecte al 2020, amb 109 hipoteques.

En relació al valor total de les hipoteques noves s’ha observat al 2021 un augment del 10,9% respecte al 2020, amb 317,5 milions d’euros concedits. Quant a l’import mitjà de totes les hipoteques concedides per a l’any 2021 ha estat de 359.159 eurps, el 19,7% menys respecte a l’any 2020 (447.161  euros).
 Quant a l’import d’hipoteques concedit per a ús residencial, ha augmentat el 38,2% l’any 2021 en comparació amb l’any anterior. Destaquen, amb el 79,9% i 66,5% de creixement respectivament, les parròquies d’Encamp i La Massana. L’import mitjà s’ha situat en 239.678 euros, amb una disminució del 3,2% (247.486 euros per a l’any 2020).

El valor de les hipoteques per a altres usos disminueix l’any 2021 en comparació amb l’exercici anterior, un 13,2%. L’import mitjà d’aquestes hipoteques s’ha situat per a l’any 2021 en 1.208.682 euros amb una disminució del 22,8% respecte al 2020 (1.564.932 euros). Per tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 93% enfront del 7% per a l’any 2021).

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending