Els notaris podran celebrar matrimonis civils

Govern aprova el reglament que aplica allò que contempla la llei qualificada de la família i la persona

El reglament aprovat per Govern permet als notaris fer matrimonis civils.
El reglament aprovat per Govern permet als notaris fer matrimonis civils. ARXIU

El Govern ha aprovat el reglament relatiu a l’acta de celebració del matrimoni civil. La Llei qualificada de la persona i de la família aprovada el 21 de juliol del 2022, inclou que, a banda dels cònsols, els notaris també puguin celebrar els matrimonis civils.

Així, i per tal d’homogeneïtzar l’acta de celebració que s’ha d’expedir després de la celebració del matrimoni, el Govern recull al reglament el model estàndard amb els continguts que ha d’incloure aquesta acta. D’aquesta manera, el document ha d’incloure el lloc, la data i l’hora de la celebració, la persona autoritzant i el càrrec, els noms i cognoms dels contraents, els noms i cognoms dels testimonis, els preceptes legals als quals s’ha donat lectura, l’expressió del consentiment matrimonial i les signatures de la persona autoritzant, dels contraents i dels dos testimonis.

El reglament aplica allò que contempla la llei qualificada de la família i la persona que va aprovar el consell general l'any passat. Un dels objectius del text és introduir-hi algunes millores tècniques i desenvolupaments institucionals demanats per la pràctica dels operadors jurídics, especialment en l’àmbit judicial i notarial. La llei també indica que els capítols matrimonials i les altres convencions sobre el règim econòmic dels matrimonis efectuades per escriptura pública autoritzada per un dels notaris han de ser notificats per aquests notaris al Registre Civil dins els tres dies següents al dia en què s’atorguin.

La comunicació només comprèn el tipus o la denominació de l’instrument, la data de l’atorgament, el número del protocol i el nom dels atorgants i del notari que l’autoritza, i se n’exclou qualsevol referència al contingut de les convencions

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending