Govern licita el seguiment dels moviments del terreny a la CG1, a la zona de la Portalada

L’objectiu és determinar el comportament de la part desestabilitzada i recopilar informació, així com detectar eventuals situacions d’increment del risc i proposar les actuacions pertinents

La zona de la Portalada.
La zona de la Portalada. ARXIU

El Govern ha aprovat la licitació dels treballs d’auscultació geològico-geotècnica i seguiment tècnic dels moviments del terreny a la CG1, a la zona de la Portalada. L’objectiu és determinar el comportament de la zona desestabilitzada i recopilar la informació sobre el moviment de terres de la zona de la CG1 al punt quilomètric 9+250, a la zona de la Portalada, així com detectar eventuals situacions d’increment del risc i proposar les actuacions pertinents.

 Els treballs tenen com finalitat la determinació de la tipologia i abast de les actuacions a contemplar, si escau, d’una segona fase d’actuació del projecte de proteccions en cas que les auscultacions que ara es duen a terme així ho requereixen. La forma de licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària.

També s'ha aprovat  la licitació de les actuacions de millora de la CS320 dels Cortals de Sispony, fase 1. El plec defineix les condicions tècniques, jurídiques i administratives per als treballs de construcció de dues obres de drenatge en aquesta carretera. Així, la licitació inclou la formació d’una nova cuneta de recollida d’aigües entre la zona del barranc del Clot de les Deveses i fins a l’entrada al poble de Sispony, així com l’execució d’una nova obra de drenatge transversal a la canal dels Banys, ja que l’existent està totalment malmesa. A banda, també inclou una tercera millora de l’obra de drenatge existent a la canal de la Castelleta.

En aquest àmbit de les licitacions de Territori i Habitatge cal fer esment al concurs nacional de subministrament de senyals de circulació i abalisament per carreteres generals. L’objectiu del concurs és la contractació del servei per la reposició dels senyals i abalisaments malmesos durant l’any en curs i també per aquells que se’ls hagi acabat la vida útil relacionada amb els nivells estàndards autoreflectants.

S'ha aprovat aquest dimecres la licitació i contractació dels treballs de dallat de les cunetes, sota-barrera i talussos fins a 1 metre d’alçària de la xarxa de carreteres secundàries. L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de mantenir el segat de prop de 200 quilòmetres de carretera secundàries que té el país, a ambdós bandes de la carretera. La campanya s’iniciarà a l’abril i s’allargarà fins a l’octubre, passant dues vegades per cada tram de carretera. En els dos casos el concurs públic és nacional, amb procediment obert i modalitat ordinària.

Etiquetes

Comentaris

Trending