El Fòrum de la Joventut es reformula quasi completament

L’organització ja s’ha reunit amb gran part dels partits polítics per traslladar-los els resultats de l’estudi que van encarregar i així poder iniciar el procés per canviar la llei que els pertoca

El Fòrum de Joventut en la seva reunió amb els Liberals
El Fòrum de Joventut en la seva reunió amb els Liberals Fòrum de la Joventut

Fa uns mesos, el Fòrum va encarregar l’estudi ‘Fets de joves’, que ha elaborat la Fundació Marianao. El document ha recollit algunes dades que reflecteixen la situació dels joves d’Andorra, però, més enllà, ha posat en evidència el necessari canvi que es requereix a l’organització, començant per la reformulació de la llei del Fòrum. Els darrers dies, s’han reunit amb diversos grups polítics, a falta de Ciutadans Compromesos i Carine Montaner, per explicar-los les seves conclusions i la nova línia d’actuació que es vol prendre.

La realitat, fins al moment, del Fòrum és que no tenia cap mena de línia estratègica ni d’actuació. Segons explica Càrmen González, una de les tècniques externes, “la Llei estipulava moltes finalitats que, realment, no pertocaven a l’organització”. Per tant, els esforços es repartien en objectius que no s’adequaven a la finalitat que ha de tenir el Fòrum. Com, per exemple, la defensa del medi ambient o de la cultura, “no s’haurien de fer coses concretes en aquests àmbits, sinó que han de ser un valor transversal”.

 “Volem treballar joves per als joves, portar la seva veu a les institucions, defensar els seus drets, oportunitats i interessos participant en la construcció de les polítiques públiques que afecten les seves vides”

Per aquest motiu, l’estudi ha servit per orientar i definir quina és la finalitat real del Fòrum i què és el que es vol aconseguir amb aquest canvi de Llei i remodelació de l’organització. “Volem treballar joves per als joves, portar la seva veu a les institucions, defensar els seus drets, oportunitats i interessos participant en la construcció de les polítiques públiques que afecten les seves vides”, apuntava González.

Una de les coses que s’ha traslladat als grups polítics és la nova línia estratègica que vol seguir el Fòrum, i que es basa en cinc canvis claus per poder avançar i millorar el seu funcionament. La primera d’elles, per descomptat, passa per la redefinició de la Llei i els Estats de l’organització, actualitzant el marc ideològic i legal. Aquesta acció és clau per poder aconseguir la resta i continuar avançant en el camí traçat.

D’altra banda, s’ha de definir un marc estratègic i d’acció. A quatre anys vista, segons indica González, s’haurien de definir els objectius que es volen assolir i la millor manera de portar-los endavant. Això s’aconsegueix identificant les necessitats i neguits dels joves i buscant la resposta, plasmant-la en un calendari anyal, que inclogui les accions, campanyes i altres activitats que segueixen l’estratègia marcada.


Una treballadora en una oficina.

Relacionat

La meitat dels joves que treballen cobren menys de 1.200 euros mensuals

En una altra línia, s’ha de reforçar l’organització interna del Fòrum. Fins ara, tots els participants eren voluntaris, però existeix una part administrativa i tècnica que requereix certa professionalització. Per aquest motiu, s’ha plantejat la creació d’un cos tècnic, que comptarà amb una persona directora i una tècnica. “Han de tenir coneixements específics de jovent, de participació, de polítiques públiques i de planificació estratègica. Així, s’assegurarà l’estabilitat de l’organització”. Aquesta nova professionalització també aconseguirà equiparar el Fòrum amb altres associacions internacionals amb el mateix objectiu, dotant-la de qualitat.

El darrer canvi, però no per això menys important, exigeix arribar a un major gruix de gent, i molt més diversa. El Fòrum és una organització assembleària, que ha de complir un quòrum de 0,3% d’assistència per poder fer les seves reunions. Però, segons indica González, “acudeixen els joves que poden i que saben que existim, però no són una representació real dels 12.000 joves d’Andorra”. Per aquest motiu, s’està preparant una plataforma digital, que permetrà votar les propostes entre dos i 14 dies després de l’assemblea. “Allà també estarà tota la informació, el pla econòmic, estratègic, anual, les persones que es volen presentar a la Taula Permanent... Tot d’una manera molt transparent”.

 

Comentaris (3)

Trending