L'Eix Central considera que el percentatge de plantilla per un ERTO ha de ser el 100%

La junta directiva de l'associació ha analitzat l'avantprojecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2 i aporta propostes

La presidenta de l'Eix Central, Sônia Yebra.
La presidenta de l'Eix Central, Sônia Yebra. Altaveu

L'Eix Central (AEC) considera que  el percentatge de plantilla que ha de ser susceptible d’acollir-se a una suspensió de contracte hauria de ser el 100% i no amb el topall màxim del 75%. La junta directiva de l’associació que representa les empreses de comerç de l’avinguda Meritxell, Vivand i Fener Boulevard, ha analitzat l’avantprojecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2 que el proppassat dilluns 30 de novembre el Govern va trametre al Consell Econòmic i Social i ha aportat diverses propostes.

Així, consideren que el règim de les suspensions temporals de contracte i reduccions de jornada impliquen que les empreses han de pagar una prestació a fons perdut. L’AEC recorda, en un comunicat, ha proposat en diverses ocasions que la part de la prestació que paga l’empresa es tradueixi en un crèdit d’hores que la persona assalariada hagi de satisfer en el futur.

També creuen que el percentatge de copagament de la prestació per part de l’empresa hauria de ser inferior en el cas de les reduccions de jornada, per tal d’incentivar que les empreses s’acollissin a aquesta modalitat en lloc de la suspensió total de contracte i mantinguessin la vinculació entre les persones assalariades i l’organització en la qual treballen.

En referència als ERTO proposen que les suspensions de contracte haurien de ser extensives també a les persones assalariades contractades al llarg de l’últim any. En primer lloc, perquè el sector del comerç continua tenint una rotació de personal important i en molts casos aquesta contractació no s’ha traduït en un increment efectiu de les plantilles de les empreses. I, en segon lloc, perquè fins i tot en els casos en què aquest increment s’hagi produït, s’ha fet amb la voluntat de crear riquesa i llocs de treball.

Comentaris (1)

Trending