Darrera obra perquè totes les escoles siguin accessibles a les persones amb mobilitat reduïda

Treballs al centre educatiu del sistema francès de Sant Julià de Lòria per adaptar-lo a les persones amb mobilitat reduïda

Comentaris

Estat dels treballs a l'Escola francesa de Sant Julià de Lòria.
Estat dels treballs a l'Escola francesa de Sant Julià de Lòria. BRU NOYA

L'entrada a l'Escola francesa de Sant Julià de Lòria està d'obres per adaptar-la a les persones amb mobilitat reduïda. És l'únic centre del país que encara no compleix amb la normativa vigent sobre accessibilitat. S'instal·larà un ascensor i passamans de suport mentre que a l'interior s'adaptaran els lavabos.

Les obres es van adjudicar el passat 14 de setembre després d'un concurs nacional amb procediment obert i contractació ordinària, i l'import és de 275 mil euros. Adaptar tots els centres a la normativa ha estat una feina feixuga ja que moltes de les escoles es van construir fa anys quan la legislació no contemplava l'accessibilitat.

La llei es va aprovar al Consell General. el 6 d'abril de 1995 amb l'objectiu de fer efectius els drets i les garanties, pel que fa al col.lectiu de persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de comunicació, mitjançant la intervenció dels poders públics a fi que, com assenyala la Constitució, es creïn les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives. La Constitució reconeix solemnement la dignitat i la igualtat de totes les persones, garanteix els drets de la persona i una qualitat de vida digna, i prohibeix qualsevol tipus de discriminació

Govern va fer una planificació per anar fent les obres de manera gradual. Els treballs al centre educatiu de Sant Julià no tenen cap incidència en el funcionament lectiu.

 

Comentaris

Trending