Els conflictes de doble imposició entre països es podran resoldre amb un mecanisme amistós

Govern aprova el Reglament de procediments d’arranjament que fixa els requisits i les diferents fases del tràmit

Despatx del departament de Tributs i Fronteres.
Despatx del departament de Tributs i Fronteres. ALTAVEU

Govern ha donat el vistiplau al Reglament de procediments d’arranjament. El ministre de Finances i Portaveu en funcions, César Marquina ha dit que els convenis i tractats internacionals per evitar la doble imposició dels quals Andorra és part preveuen mecanismes de resolució de conflictes quan les mesures adoptades pels diferents estats contractants comporten o poden comportar una imposició no conforme a les disposicions d’aquests convenis i permeten a la persona afectada iniciar un procediment amistós per resoldre aquests eventuals conflictes.

Aquest Reglament estableix els requisits necessaris per iniciar un procediment d’arranjament i les diferents fases que s’han de seguir per tramitar-lo fins que finalitzi, així com la possibilitat de sol·licitar la suspensió del deute afectat pel procediment d’arranjament.

En desenvolupament dels convenis i tractats internacionals, la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres preveu, en la disposició final quarta, aquests procediments d’arranjament que necessiten un desenvolupament reglamentari per establir-ne les modalitats pràctiques i els mecanismes que s’han de seguir perquè els obligats tributaris puguin iniciar aquests procediments, així com per permetre als estats dur a terme les diferents actuacions per assolir un eventual acord.

Etiquetes

Comentaris

Trending