Ajudicades les obres de manteniment a les carreteres de la Peguera, la Rabassa i Sispony

Els treballs superen els 316.000 euros i serviran per a millorar diversos trams així com la cuneta o les barreres de protecció

Un tram de la carretera de la Rabassa.
Un tram de la carretera de la Rabassa. ARXIU

Govern ha aprovat les adjudicacions de les obres de manteniment a les carreteres secundàries CS-130 i CS-131, ubicades a la parròquia de Sant Julià de Lòria i la CS-320 dels Cortals de Sispony. La primera actuació, a la carretera secundària de La Rabassa, ha estat adjudicada per un import de 97.022,06 euros.

Consisteix en la millora d’uns 200 ml. de cuneta de recollida d’aigües pluvials, així com la implantació i reposició de barrera metàl·lica i barrera fusta metall en aproximadament 240 ml de carretera. A més, també està previst millorar els pous existents al llarg de tota la carretera, millorant la protecció dels mateixos enfront possibles accidents.

Les obres licitades per a la CS-131, carretera secundària de La Peguera, han estat adjudicades per un import de 219.244,19 euros. Tenen com a objectiu millorar la plataforma en dos indrets a causa d’unes deformacions importants, així com la restitució d’uns trams de cuneta i barrera de seguretat. A més, també està previst millorar alguns trams de cuneta que actualment estat malmesos i no condueixen l’aigua fins als pous existents.

També s'ha adjudicat la fase 1 de les actuacions de millora de la CS-320 als Cortals de Sispony. L'adjudicació s'ha fet per un import de 197.775,85 euros. L’obra consisteix en la formació d’una nova cuneta de recollida d’aigües entre la zona del barranc del Clot de les Deveses i fins a l’entrada al poble de Sispony, així com l’execució d’una nova obra de drenatge transversal a la canal dels Banys, ja que l’existent està totalment malmesa. A banda, també inclou una tercera millora de l’obra de drenatge existent a la canal de la Castelleta.

Etiquetes

Comentaris

Trending