Acció Feminista insta a legalitzar l’avortament després de constatar que no vulnera la Constitució

L'entitat ha analitzat l'informe jurídic encarregat pel Govern sobre la interrupció voluntària de l'embaràs

Una paradeta d'Acció Feminista.
Una paradeta d'Acció Feminista. ARXIU

Acció Feminista constata que la despenalització i legalització de l’avortament no incompleixen la Constitució. L'entitat ha analitzat l’informe jurídic del Govern sobre la interrupció voluntària de l’embaràs.  Expliquen que legalitzar l’avortament portaria Andorra a respectar tots els convenis internacionals que ha ratificat en la matèria, que ara mateix s’incompleixen i que això suposa una vulneració de la Carta Magna segons el dictamen, i deixa il·legítimament desprotegides les dones que volen interrompre voluntàriament l'embaràs.

Acció Feminista recorda, per mitjà d'un comunicat, que sempre han defensat que la diferenciació entre embrió i fetus és bàsica per abordar el debat cientificoètic al voltant de quan comença la vida humana i la seva protecció. L'entitat ha consultat amb diversos juristes que defensen que no seria exigible la mateixa protecció durant la fase embrionària (entre les 10 i les 14 primeres setmanes de gestació) que durant la fase fetal (a partir de la setmana 14 de gestació i fins al naixement), quan ja comença a desenvolupar-se activitat cerebral.

Creuen que "malgrat que el debat filosoficojurídic no s’hauria de centrar en quan comença la vida humana, tal com fa l’estudi, sinó en quan aquesta vida humana adquireix capacitat de ser titular dels drets fonamentals inherents  la condició d’ésser humà, compartim la tesi de termenar les possibilitats d’interrompre lliurement ivoluntàriament l’embaràs sempre que no s’incorri en un conflicte d’interessos amb el dret a la integritat física de la gestant; per a aquests darrers casos entenem que els terminis s’han
d’eixamplar".

Des de l'entitat indiquen que hi ha d’haver una protecció del fetus però sense vulnerar els drets de la dona; constatació que apareix de manera insistent al llarg de tot l’informe abans esmentat. "Obligar una dona a gestar i parir contra la seva voluntat no és propi de països democràtics i no permetre l'avortament va en contra de la nostra Constitució.

Prohibir la interrupció de l’embaràs en els casos de risc per a la vida de la dona, violació, incest o danys greus per al fetus és, directament, maltractament institucional. És important posar en relleu que, quan parlem de la protecció de la vida en totes les seves fases sembla que s’hagi de fer prevaldre la protecció d’un projecte de vida o del nasciturus, és a dir, del qui naixerà, per damunt del mandat constitucional de protegir la vida consolidada, és a dir, de la gestant".

 

Comentaris (12)

Trending