El 33% dels enquestats a l'Observatori creu que el gran problema d'Andorra és el preu de l'habitatge

Ha pujat quatre punts en relació al sondeig que es va efectuar durant el segon semestre de l'any passat

Comentaris

Terrenys on es preveu construir habitatge de lloguer a preus raonables.
Terrenys on es preveu construir habitatge de lloguer a preus raonables. Altaveu

El 33% dels participants a l'enquesta de l'Observatori del Centre de Recerques Sociològiques (CRES) considera que el principal problema del país és el preu de l'habitatge. Puja quatre punts en relació al sondeig que es va dur a terme durant el segon semetre del 2020. S'han fet 742 enquestes telefòniques entre la població de més de 18 anys fetes entre el 9 i el 17 d'abril. Han estat escollides de manera aleatòria entre tots els possibles números de telèfon d’Andorra.

L'Observatori ha estat presentat aquest dilluns pel director del CRES, Joan Micó i ha explicat que, per primer cop, s'han dut a terme preguntes sobre la salut mental. També s'ha demanat per la situació econòmica abans i després del confinament provocat per la pandèmia de coronavirus. Un 16% ha esmentat les polítiques socials, prestacions i pensions (un 15% en l’anterior enquesta), seguit d’un 15% els salaris (aquesta problemàtica ha augmentat 2 punts percentuals respecte a l’anterior enquesta). Els aspectes relacionats amb els salaris i les infraestructures guanyen protagonisme respecte al darrer Observatori, l’economia tot i ocupar la sisena posició passa d’un 14% en l’últim Observatori a un 11% enguany.

La Covid-19 cau 8 punts percentuals respecte al 2020, passant d’un 12% a un 4% aquest trimestre. La valoració dels enquestats sobre la seva situació econòmica personal era majoritàriament bona o molt bona l’any 2002 (57%) i va anar disminuint fins l’any 2009 (27%). Els següents anys es manté amb petites oscil·lacions entre un 28% i un 33%, i a partir del 2015 augmenta cada any fins a un 49% el 2018 i un 48% el 2020, si bé torna a disminuir en el segon Observatori d’aquest any, quan ja han passat uns mesos des que va començar la pandèmia de la Covid-19, i torna a pujar lleument aquest 2021. El percentatge dels que consideren que la seva situació econòmica és dolenta o molt dolenta va augmentar lleugerament entre el 2002 i el 2012 (prop del 21%), si bé a partir del 2013 comença a disminuir i es manté en els darrers anys entre un 11% i un 9%, excepte l’últim Observatori del 2020.

El 61% dels enquestats diu estar igual econòmicament des del començament de la pandèmia

El 61% dels enquestats diu estar igual econòmicament des del començament de la pandèmia, el 31% diu que la seva situació ha empitjorat, i el 8% que ha millorat. En relació als semestres anteriors de l’any 2020, el percentatge de persones que diu que la seva situació ha millorat des del començament de la pandèmia ha augmentat, mentre que els que estan igual o han empitjorat han disminuït. Quan es demana als enquestats si estan disposats a vacunar-se de la Covid-19, quasi un terç de les persones més grans de 18 anys del Principat diu ja estar vacunat, gairebé la meitat respon afirmativament, el 15% de manera contrària, i el 4% no ho sap o no vol contestar.

En relació amb la Covid-19 la majoria de les persones enquestades (77%) diuen que no l’han passat, prop d’un 19% diuen que l’han passat i han estat diagnosticades amb prova PCR (un 15% han tingut símptomes i un 4% sense símptomes), mentre que un 3% creuen que l’han passat però no tenen un diagnòstic mitjançant prova PCR. Per altra banda, quan es demana si totes les vacunes els hi generen la mateixa confiança, o de manera contrària, hi ha alguna o algunes que els hi generen menys, trobem que més de la meitat, el 54%, diu que totes li generen la mateixa confiança, el 41,5% que no totes li generen el mateix nivell de confiança, i un 5% no ho sap o no vol contestar

Una mitjana d’un 39% dels ingressos es destina a pagar l’habitatge

Pel que fa a l'habitatge, les persones enquestades que viuen en un de lloguer o en propietat i paguen una hipoteca manifesten destinar una mitjana d’un 39% dels seus ingressos en pagar l’habitatge. Aquesta mitjana augmenta a un 40,5% quan es tracta de les persones que paguen un lloguer, mentre que baixa a un 30% quan les persones paguen una hipoteca mensual. Al segon trimestre del 2020 la mitjana dels ingressos destinats a pagar l’habitatge era lleugerament més baixa, situant-se en 36%.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending