Sindicats de la Funció Pública consideren que els canvis que es preveuen afavoreixen la inseguretat jurídica

Comentaris

  • La comissió consultiva està treballant en l’anàlisi del text promogut pel departament liderat per Eva Descarrega per tal d’elaborar l’informe preceptiu
  • Els representants dels treballadors lamenten que aspectes fonamentals es deixin per regular a través de reglaments, que depenen del Govern de torn
La majoria de sindicats de la Funció Pública consideren que el text que s’està acabant de perfilar abans de portar-lo a tràmit parlamentari i que ha de modificar l’actual marc normatiu causa molta inseguretat jurídica. La raó d’aquest fet caldria cercar-lo, segons les fonts, en el fet que aspectes clau de la reforma i del marc legal es deixen en mans de reglaments i, per tant, queden a la voluntat de la potestat discrecional del Govern de torn. El text elaborat pel ministeri que encapçala Eva Descarrega s’està negociant hores d’ara amb la comissió consultiva formada per representants sindicals i funcionaris designats per l’executiu. Aquest ens ha d’avaluar els canvis que s’han posat en l’articulat -de fet, s’analitza l’articulat en el seu conjunt- i posteriorment ha d’elaborar un informe que és preceptiu encara que no vinculant sobre la normativa escaient. Els representants els treballadors a la consultiva són els primers, han indicat les fonts, que veuen que la configuració de la llei no ofereix suficients garanties jurídiques perquè, recorden els consultats, aspectes a parer seu tant importants com les graelles salarials o les posicions retributives els reserva per desenvolupar-los en reglaments. No obstant, i en el seu conjunt, les fonts sindicals consultades consideren que sia com vulgui la modificació que s’està ultimant no resol els grans problemes de la Funció Pública. Aquesta ‘denúncia’ entronca amb la petició feta per la Unió Sindical d’Andorra (USd’A) als funcionaris amb dret a la prejubilació amb pensió vitalícia que deixin de fer aportacions al fons de pensions fins que no s’aprovin les modificacions que el Govern fa moltíssims mesos que es va comprometre a dur a terme -un parell d’anys ja- en la llei que regula les jubilacions dels treballadors de l’administració i encara no ha tramitat. La disposició tercera de la legislació en matèria de pensions afecta unes 400 persones. Algunes d’elles mai no han cotitzat en el fons i altres ho han deixat de fer vist que el Govern no té cap voluntat de solucionar les disfuncions que la disposició introduïa de cara als funcionaris als quals, per raons d’edat o d’anys de servei prestats a l’administració, se’ls reconeixia el dret de poder-se prejubilar amb una pensió vitalícia. La petició perquè els afectats per aquella disposició deixin de cotitzar no només es fa als funcionaris de l’administració general si no també als cossos especials de bombers, duana i agents penitenciaris. A banda d’abandonar la cotització, també es recomana no trametre a l’entitat gestora el full anomenat ‘distribució de les aportacions inicials’. Segons l’USd’A, només cal que els treballadors s’adrecin al departament de Funció Pública per modificar les aportacions (0%), emplenant el full de modificació dels percentatges i en quan s’aprovi les modificacions de la Llei ja preveu de tornar a aportar en caràcter retroactiu.

Comentaris

Trending