Si usa tires per al control de la glucosa o bombes d’insulina Accu-Chek pari compte

Salut demana a les farmàcies que retirin de la venda les tires corresponents al lot 476256 de data caducitat 31 de desembre d’enguany en el format Performa en caixa de 2x50

-
-

El ministeri de Salut alerta els usuaris de tires reactives per a la determinació de glucosa en sang Accu-Chek Aviva i Accu-Chek Performa que revisin de quin lot procedeixen perquè en alguns casos l’empresa fabricant n’ha decidit la retirada degut a la possibilitat que puguin donar una falsa lectura o, en alguns casos, un missatge d’error. També hi ha un avís sobre una bomba d’insulina Accu-Chek Insight. Tots dos productes són de la casa Roche Diabetis Care.

Salut ha tingut coneixement de les anomalies concretades en dues mesures de seguretat a través de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produïts de santé (ANSM) i de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). En el cas de les tires, la firma Roche ha procedit a retirar les corresponents a la caixa de 2x50 del lot 476256 amb data de caducitat el darrer dia d’aquest any (31/12/2018). Les tires d’aquests lots no s’han d’utilitzar en cap cas i se n’han d’usar d’altres per al control de la glucosa. 

El ministeri ha sol·licitat als farmacèutics que tinguin tires procedents del lot sobre el qual hi ha l’alerta feta pel propi fabricant que les retirin de la venda. I, a més, si es té el contacte d’algun client a qui s’hagi venut eventualment alguna de les tires incloses en el lot sobre el qual hi ha dubtes, se sol·licita que se l’adverteixi de la situació.

Quant a la bomba d’insulina, Roche Diabetis Care ha detectat alguns casos de cartutxos d'insulina amb fuites que han ocasionat reaccions adverses greus com cetoacidosi. Per aquest motiu, el fabricant està reforçant les instruccions sobre l’ús de la bomba d'insulina Accu-Chek Insight, per reduir el risc que es produeixin fuites d'insulina després de canviar el cartutx precarregat. L'empresa està enviant notes d'avís als centres sanitaris i pacients que disposen del producte afectat per advertir-los del problema detectat.

Per aquest motiu es demana tant als professionals com als usuaris del a bomba d’insulina Accu-Chek Insight d’haver rebut les noves instruccions i en el cas que no sigui així, que les sol·licitin i s’assegurin d’emprar correctament el dispositiu per no haver de passar cap mal tràngol o cap reacció cutània.

Comentaris

Trending