SDP vol conèixer l’informe encarregat per Andorra Telecom a Price Waterhoose

Comentaris

SDP vol conèixer l’informe encarregat per Andorra Telecom a Price Waterhoose
SDP vol conèixer l’informe encarregat per Andorra Telecom a Price Waterhoose
La consellera general d’SDP, Sílvia Bonet ha presentat una demanda d’informació, d’acord amb el que estableix l’article 6 del Reglament del Consell General, perquè el Govern li faciliti còpia de l'informe final elaborat per l’auditora int...Article complet Origen: SDP vol conèixer l’informe encarregat per Andorra Telecom a Price Waterhoose

Comentaris

Trending