Multa mínima de 1.001 euros per a qui incompleixi l’aïllament domiciliari per coronavirus

La modificació legislativa que vol impulsar el Govern preveu que es puguin imposar sancions per superar el límit de persones permès en reunions fins i tot si aquestes es fan a cases particulars

Ciutadans passejant per l'avinguda Meritxell amb la mascareta posada.
Ciutadans passejant per l'avinguda Meritxell amb la mascareta posada. Toni Solanelles

La modificació legislativa que el Govern vol impulsar per fer més eficient el control dels incompliments de les mesures restrictives per frenar el coronavirus permetrà que les sancions per les infraccions es puguin imposar, fins i tot, si es cometen a domicilis particulars. El text preveu també un càstig econòmic dur per a aquelles persones que, havent de quedar-se a casa per tenir la Covid-19 o ser contacte de positius, desobeeixin aquesta obligació. Es considerà una infracció greu de la Llei general de Sanitat i la multa pot ser d’entre 1.001 i 20.000 euros.

L’objectiu de la modificació legislativa és “reforçar la base jurídica de la que disposa l’Estat per poder adoptar les mesures necessàries per protegir la salut pública” davant una situació excepcional com ara la pandèmia provocada pel coronavirus. S’entén que “és imprescindible” que les mesures que es puguin adoptar “comptin amb una previsió legal clara i concreta que estableixi amb precisió i seguretat el marc dins del qual pugui actuar l’autoritat sanitària, amb una adequada ponderació entre els drets dels ciutadans i les obligacions que, per responsabilitat social, s’han d’imposar”.

El projecte legislatiu dona a Govern la potestat de restringir les persones que es poden reunir físicament en espais i locals, tant públics com privats incloent-hi els domicilis

El text modifica tres lleis vigents: la de seguretat pública, la general de sanitat i la dels agents de circulació comunals. Pel que fa al primer text, es deixa clar que el Govern, “en tant que autoritat sanitària, podrà restringir el nombre de persones que es poden reunir físicament en espais i locals, públics i privats, sempre que sigui necessari per protegir la salut pública i de manera estrictament proporcionada”. Es posa en relleu que es tracta d’una de les mesures que “l’experiència de la Covid-19 ha mostrat com més efectiva per fer front a la pandèmia” i que això inclou “en l’àmbit del dret de reunió les trobades que celebren les persones físiques als seus domicilis o en locals públics o privats, també per raons familiars o d’amistat, i les que les entitats públiques i privades celebren en llocs tancats”. Això sí, també s’avisa que aquestes restriccions “hauran de ser en tot cas les estrictament necessàries, i s’hauran d’establir de manera proporcionada (...) de tal forma que seran només les mínimes necessàries”.

Així, en l’article 4 de la Llei de seguretat pública, que defineix i marca com ha de ser l’exercici del dret a reunió, s’afegeix un apartat on s’indica que “per motius de protecció de la salut pública, el Govern podrà restringir el nombre de persones que es puguin reunir físicament en espais i locals, públics i privats, sempre que sigui necessari per a aquesta finalitat i de manera proporcionada”. El canvi legislatiu també aprofita per indicar que es podrà demanar canvis en una convocatòria de manifestació o l’aplicació de determinades mesures de protecció en cas que suposi un risc per a la salut.

Es podrà establir l'ús d'emprar elements de protecció, com ara mascaretes; si no es compleix, la multa serà de 200 euros i de 500 si hi ha confinament general i algú el desobeeix

Al mateix temps s’afegeixen tres noves infraccions vinculades als esdeveniments que puguin superar les restriccions d’aforament. Així, es podrà sancionar si es negar-se a suspendre o a posar-hi fi a un d’aquests actes (amb entre 1.001 i 6.000 euros), promoure’ls (entre 501 i 1.000) o participar-hi (entre 200 i 500).

Canvis a la llei de sanitat

El segon article del projecte legislatiu modifica diferents aspectes de la Llei General de Sanitat. Entre altres, es deixa clar que el Govern podrà establir “l’ús obligatori de mascaretes i altres elements de protecció i d’autoprotecció” així com “aprovar normes i protocols d’higiene per espais, locals i establiments d’ús públic”, ordenar-ne el tancament o limitar el seu aforament. També tindrà la potestat de “restringir les activitats lúdiques, recreatives, esportives, comercials i econòmiques o bé la mobilitat de les persones o la circulació de mercaderies”.

També podrà “aprovar la realització de proves diagnòstiques i tractaments mèdics, incloent si es necessari el requeriment a les persones per aplicar mesures profilàctiques obligatòries que no siguin vacunes”.

Es podran habilitar, policia a banda, agents de circulació i inspectors o treballadors públics qualificats per constatar infraccions i iniciar procediments sancionadors

El text, lògicament, inclou diverses infraccions noves vinculades a “aquelles conductes irresponsables que posen en perill la salut de les persones”. Així, no dur mascareta o participar en activitats lúdiques prohibides suposarà una multa de 200 euros. Saltar-se les restriccions de mobilitat, com ara un confinament general, costarà 500 euros. Aquest mateix càstig s’aplicarà per als locals o establiments que incompleixin “les instruccions i els protocols sanitaris” o que superin l’aforament màxim permès”. Si aquesta darrera infracció es fa amb més d’un 50% d’excés passa a ser considerada greu i, per tant, el càstig econòmic puja: de 1.001 a 20.000 euros.

És a la mateixa sanció a la qual s’arrisquen els qui incompleixin “les restriccions de mobilitat establertes per l’autoritat sanitària específicament per a persones determinades”. És a dir, qui sortir de casa sense motiu justificat quan se l’ha aïllat per estar malalt de Covid-19 o haver estat contacte d’un infectat. També es considera greu si algú se salta un confinament general “quan aquesta conducta comporti un perill directe i immediat per a la salut publica”.

Opció de tancar locals que no compleixin

El text també estableix “un procediment més ràpid i àgil, amb possibilitat de reducció de la sanció per conformitat” per tramitar les multes i introdueix “la possibilitat de tancar espais, locals i establiments d’ús públic com a mesura cautelar mentre se substancia el procediment sancionador”. I és que s’entén que “atesa la naturalesa de les situacions de pandèmia, l’adopció ràpida d’aquest tipus de mesures és essencial per evitar la seva extensió”.

La llei es tramitarà per la via d'urgència, amb els terminis habituals reduïts a la meitat

La llei també estableix que el Govern podrà habilitar, més enllà de la policia “altres agents de l’autoritat i inspectors o treballadors públics qualificats de l’administració” per constatar infraccions i iniciar procediments sancionadors. En aquest sentit, i via disposició final, es modifica la llei dels agents de circulació comunal per afegir entre les funcions del cos la possibilitat que tinguin aquesta facultat en “circumstàncies excepcionals”.

L’executiu preveu enviar en pocs dies el projecte de llei al Consell General. Allà es tramitaria per la via d’urgència. És a dir, els terminis es reduirien a la meitat dels habituals. Per exemple, en comptes de quinze dies de marge per fer esmenes, els grups parlamentaris només en disposarien de set i mig.

Etiquetes

Comentaris (15)

Trending