Govern prorroga fins al 30 de juny els ERTO al 100% als hotels

El nou projecte de Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia entrarà en vigor l'1 de juliol i només s'hi podran acollir els locals d'oci nocturn i les agències de viatge

Comentaris

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.
El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. SFGA

El consell de ministres reunit aquest dijous de manera excepcional ha aprovat el nou projecte de Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia. Es prolonguen fins al 30 de juny els ERTO al 100% als hotels. A partir de l'1 de juliol només es podran acollir als ERTO, els locals d'oci nocturn i les agències de viatge. Pel que fa a la resta de sectors, el Govern segueix estudiant com ajudar-los a fer front a la recuperació econòmica.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo ha presentat el text que articula mesures per a determinats sectors productius. L'objectiu és regular la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de jornada laboral. Els grups disposaran d'un termini adequat per esmenar el text. Gallardo ha dit que es vol disposar d'una mecanisme àgil per ajustar els suports a l'evolució de les mesures i al retorn a la mobilitat normalitzada i activitat econòmica creixent. L'entrada en vigor seria l'1 de juliol i la finalització el 31 de desembre d'aquest any. 

Les activitats concernides són les empreses o comerços que hagin suspés la seva activitat de forma obligatòria per Decret de Govern. Entre els requisits hi ha no tenir deutes amb l'Administració pública i haver satisfet anteriorment els salaris a les persones assalariades. El ministre ja ha avançat que "no serà un mecanisme generalitzat". Les mesures complementen les aprovades al març, abril i desembre de l’any passat i que, tal com ha apuntat Gallardo, “volen seguir donant suport al teixit econòmic i social del país".

Pel que fa a l’àmbit aplicable de la Suspensió Temporal de Contracte de Tteball (STCT) i la Reducció de Jornada Laboral (RJL), el text manté el criteri general de les persones assalariades: s’hi inclouen els treballadors donats d’alta a l’empresa i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) abans del l’1 d’octubre del 2020, excepte empreses tancades obligatòriament. Per decret del Govern, es poden exceptuar d’aquest darrer requisit algunes activitats per un període limitat en el temps i sotmès a les condicions que s’hi prevegin.

D’altra banda, el text també tracta les mesures per als treballadors per compte propi: es manté la prestació per a les persones que realitzen una activitat per compte propi vinculada a dos supòsits: que l’activitat principal de la persona hagi estat suspesa obligatòriament per decret del Govern; o que justifiqui una davallada significativa de la xifra de negoci, en relació amb el conjunt de les seves activitats en cas que la persona sol·licitant realitzi més d’una activitat per compte propi.

Comentaris (1)

Trending