Govern podrà acordar cribratges obligatoris de detecció del coronavirus

Els grups de la coalició estan acabant d’afinar el projecte de llei que ha de modificar la legislació en matèria de seguretat pública i de sanitat i que volen consensuar amb l’oposició

Una punció per extreure sang per a una prova serològica.
Una punció per extreure sang per a una prova serològica. Toni Solanelles

El Govern podrà establir cribratges sectorials o aquells que consideri adients per a la detecció del coronavirus i que seran de caràcter obligatori, amb la corresponent sanció pecuniària per aquells que estan obligats a sotmetre’s a les esmentades proves no ho facin. Així es fixarà en el projecte de llei que ha de modificar la legislació actual en matèria de seguretat pública i de sanitat, que vol endurir mecanismes diversos per fer mes efectives les mesures per combatre la propagació de la Covid.

Els grups de la coalició governamental estan acabant d’afinar una primera proposta de text elaborada per l’executiu just abans de passar-la a tractar amb l’oposició, amb la qual es vol arribar a consensuar el redactat final. El que està clar és que hores d’ara no hi ha dubte que no es pot funcionar amb avisos i recomanacions i determinades qüestions s’han de fixar per llei. I, més encara, a través d’una llei qualificada, com és el cas.

Ciutadans passejant per l'avinguda Meritxell amb la mascareta posada.

Relacionat

Multa mínima de 1.001 euros per a qui incompleixi l’aïllament domiciliari per coronavirus

Si els cribratges poden ser obligatoris sempre que així ho decreti l’autoritat sanitària -probablement no sotmetre’s a la prova s’equipararà al fet de saltar-se una ordre de confinament individual i, en conseqüència, serà considerada una falta greu que el text amb què s’està treballant penalitzat amb una multa d’entre 1.000 i 20.000 euros- el que no serà obligatòria serà ni la vacuna ni qualsevol altre tractament per combatre la malaltia.

La modificació de les dues lleis hauria de permetre fer molt més efectiu el procediment sancionador. D’una banda, en alguns aspectes s’endurirà la quantia de la sanció -o s’establirà per primera vegada, com el fet de saltar-se un confinament, que ara quedarà clarament taxat- i de l’altra donarà més eines per ser més taxatiu. D’aquesta manera, per exemple, si es detecta que un establiment no compleix les mesures decretades a banda d’iniciar un procés sancionador com fins ara es podrà de manera cautelar i automàtica clausurar el local.

Comentaris (2)

Trending