El confinament va fer caure un 8% les visites als metges i un 36% a fisioterapeutes i logopedes

L’únic col·lectiu que va tenir més feina van ser els doctors generalistes, sumant les consultes presencials i les que es van fer per via telefònica, impulsades en molts casos per dubtes sobre el coronavirus

Les visites a consultes mèdiques van patir durant el primer semestre una sensible disminució.
Les visites a consultes mèdiques van patir durant el primer semestre una sensible disminució.

Les consultes mèdiques van caure de forma important durant els mesos de confinament, fins i tot malgrat l’aparició de la modalitat no presencial. En concret, un 8%, segons les dades del primer semestre de l’any presentades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Encara més forta va ser la davallada de les consultes fetes per auxiliars mèdics, com ara fisioterapeutes o logopedes: d’un 36%.

Així es pot comprovar en les dades incloses per la parapública en la liquidació pressupostària del primer semestre del 2020 enviada al Consell General, document al qual Altaveu ha tingut accés. Les dades permeten quantificar una realitat que ja se sabia: amb el confinament l’activitat mèdica no vinculada amb el coronavirus va reduir-se de forma considerable. Així, entre gener i juny, el nombre de consultes comptabilitzades per la CASS es va quedar per sota de les 200.000. En concret, 199.972.

Això suposa una disminució important en comparació a les del mateix període de l’any 2019. Llavors, se’n van registrar 217.000. Per tant, la davallada és d’un 8%. I això que, justament, la CASS va crear la modalitat de visites no presencials per cobrir aquelles consultes que es feien de forma telefònica.

Els actes d'auxiliars mèdics com fisioterapeutes i logopedes van caure fins a un 36%

De fet, analitzant les dades, es comprova que, pel que fa a les consultes als metges de capçalera, entre totes dues tipologies -presencial i no presencial-, el semestre mostra un increment de la feina per aquests professionals: 102.179 visites per les 83.734. S’evidencia que van ser ells els que van haver d’atendre moltes peticions vinculades amb el coronavirus.

En canvi, sí que va caure l’activitat dels especialistes. Van fer 65.152 consultes presencials i 7.614 a distància, per les 98.147 del mateix període del 2019. També es va reduir de forma important, un 25%, les visites als dentistes, i a urgències (-28%).

Encara més forta va ser la caiguda dels actes fets per auxiliars mèdics. Clar que, en el seu cas, directament van tancar les consultes en el marc del confinament per frenar la pandèmia. La CASS va comptabilitzar durant el primer semestre 140.222 visites, el que suposa una davallada del 36% en comparació a les 219.455 del mateix període del 2019.

En aquest àmbit, especialment forta va ser la caiguda de les visites dels fisioterapeutes. Es van fer només 124.087 actes, pels més de 195.000 del 2019 (-36%). El percentatge és tot just una mica menor (33%) en el cas dels logopedes -de 12.816 a 8.649- i dels podòlegs (-31%).  

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending