ADP ‘reté’ com a mínim fins al 31 d’agost el servei de transport sanitari

La que hauria de ser la nova concessionària encara no ha rebut les ambulàncies que preveia adquirir i el SAAS decideix allargar el termini en tractar-se de “causes de força major”

Una ambulància d'ADP.
Una ambulància d'ADP. Toni Solanelles

Ambulàncies del Pirineu (ADP) continuarà assumint el transport sanitari, com a mínim, fins al 31 d’agost. La que hauria de ser la nova concessionària des d’aquest mes no pot complir amb els terminis que havia inclòs en la seva oferta per una qüestió de “força major” i el consell directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha acordat prorrogar els terminis i, alhora, allargar el contracte amb ADP ja estès en altres ocasions.

L’esmentada pròrroga ve motivada per causes de força major derivades del conflicte bèl·lic ucraïnès, segons que hauria acreditat la UTE formada per ambulàncies Carlemany, Valira i la catalana Egara, i de les restriccions globals de les cadenes de subministraments, que ha comportat que el fabricant dels vehicles no pugui lliurar les ambulàncies encomanades en els terminis establerts. La nova adjudicatària ha acreditat el fet mitjançant els corresponents certificats emesos pel fabricant.

La nova data límit d’implantació del servei fins l’1 de setembre d’enguany, quedant en tot moment garantida la continuïtat del servei atès que fins que no es produeixi el canvi d’adjudicatari efectiu aquest continuarà sent assumit per Ambulàncies del Pirineu. Es prorrogarà excepcionalment i de forma mensual fins al canvi efectiu d’adjudicatari el contracte de prestació de serveis relatiu al transport sanitari assistit intern amb ADP.

Ambulàncies d'ADP en les immediacions del recinte hospitalari.

Relacionat

Malestar dels tècnics del transport sanitari perquè temen que el canvi de concessionari va per llarg

Feia setmanes que hi havia molta intranquil·litat entre els treballadors del transport sanitari i empleats per ADP, que han de ser subrogats per la nova concessionària. Per mirar d’aplacar els ànims, el consell directiu del SAAS ha acordat aquest dimarts. L’esmentat organisme, en un comunicat, ha agraït la seva disponibilitat per ajudar-nos a fer front a aquesta situació sobrevinguda, evitant d’aquesta manera un impacte econòmic en els pressupostos d’aquesta parapública.

Etiquetes

Comentaris (10)

Trending