Saltar-se les disposicions de l’estat d’alarma suposarà multes de fins a 6.000 euros

Si es declara, el Govern podrà limitar la llibertat de moviments dels ciutadans, requisar béns o ocupar empreses o indústries de forma temporal

La llei permetrà limitar o prohibir els moviments de persones.
La llei permetrà limitar o prohibir els moviments de persones.

La crisi del coronavirus obligarà a legislar de pressa i corrents una llei pendent des de fa 26 anys: la que reguli els estats d’alarma i d’emergència. El text s’està treballant al mateix temps que la llei òmnibus amb mesures per pal·liar el dany econòmic de l’emergència i la voluntat és tenir-lo enllestit aquesta mateixa setmana. El primer dels supòsits es podrà aplicar durant un termini de quinze dies per decisió únicament de Govern. El segon, de major gravetat, necessitaria el vistiplau del Consell General. L’esborrany que s’està treballant inclou dures sancions econòmiques, de fins a 6.000 euros, en cas d’incomplir les disposicions que s’adoptin si es declara un dels dos estats, a banda de la possibilitat de càstigs penals.

L’article 42 de la Constitució ja establia que seria una llei qualificada el que regularia totes dues situacions. Fins ara, però, no s’havia redactat ni aprovat el dit text, que ara s’està treballant per poder-la votar en pocs dies, davant la possibilitat d’haver de ser més estrictes en les mesures adoptades per lluitar contra l’expansió del coronavirus.

La llei està dividida en tres capítols. El primer, per a l’estat d’alarma; el segon, per al d’emergència. Al tercer, s’hi disposen certs punts comuns, tot deixant clar que tots dos poden ser compatibles al mateix temps si es donen els pressupòsits previstos per a l’un i l’altre. En qualsevol dels dos casos, qui té l’autoritat per declarar-los és el cap de Govern, tot i que la pot delegar en un o varis ministres.

La declaració tant de l’estat d’alarma com el d’emergència s’ha de publicar al BOPA i ser difosa per “tots els mitjans de titularitat pública”, així com les disposicions que es dictin. Durant la seva vigència, i com queda establert en l’article 25, “l’autoritat competent pot imposar multes coercitives de fins a sis mil euros cada una, separades per un mínim de vint-i-quatre hores” per obligar a executar les mesures adoptades. En cas d’obstaculització, resistència  i desobediència, se sancionarà d’acord amb el Codi Penal, poden comportar suspensió de funcions en cas que la infracció sigui comesa per funcionaris o personal al servei de l’administració. Si el responsable és una autoritat, les seves facultats podran ser assumides per una altra.

La Constitució ja establia que tant l'estat l'alarma com el d'emergència s'han de regular per llei, però fins ara no s'havia fet i ara toca aprovar el text a corre-cuita

El capítol 1 de l’esborrany -pendent de possibles modificacions que es puguin introduir en les converses que estan mantenint Govern i els diferents grups parlamentaris- regula l’estat d’alarma, que es pot declarar “en cas de terratrèmols, inundacions, crescudes o pluges torrencials, esllavissades, allaus, incendis urbans o forestals, accidents de gran magnitud, crisis sanitàries i d’altres catàstrofes naturals”. Per tant, seria d’aplicació en la situació generada per l’expansió del coronavirus. La podrà declarar l’executiu sense necessitat l’aval del Consell General, al qual s’haurà únicament de notificar. Es fa per un termini de quinze dies naturals i per prorrogar-ho sí que faria falta el vistiplau parlamentari.

Aquest estat permet limitar els drets de l’article 21 (lliure circulació) i 27 (propietat privada) de la Constitució. Per tant, les mesures a adoptar podrien incloure “prohibir o limitar la circulació o la permanència de persones o de vehicles” així com “l’entrada o sortida del país de persones i mercaderies”. També es podran requisar béns de forma temporal o racionar el consum d’articles de primera necessitat així com “intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions, empreses o locals de qualsevol naturalesa, a excepció de domicilis privats”. També mesures relatives a les normes relatives a la lluita contra les malalties infeccioses, les intoxicacions, les contaminacions o la protecció del medi ambient i les aigües”.

Pel que fa a l’estat d’emergència, està previst per casos “en què s’hagi produït la interrupció del normal funcionament de la convivència democràtica”. S’entén que això es donaria, per exemple, si hi ha circumstàncies que interrompen “el funcionament dels serveis públics essencials” o “el proveïment de productes de primera necessitat”. En aquest cas per declarar-lo es requereix l’aprovació del Consell General i té una durada inicial de 30 dies naturals.

La seva declaració inclou restriccions a encara més drets fonamentals, com ara la llibertat d’expressió, comunicació o informació, la inviolabilitat del domicili o el dret de manifestació entre altres. Fins i tot els batlles podrien dictar presó provisional per aquelles persones que se saltin les disposicions que siguin adoptades sense haver de fer un aute de processament.

Comentaris (7)

Trending