Quatre dels operadors que van recórrer contra l’adjudicació del casino reclamen aturar el procés

Casinos d’Àustria, Genting, Cirsa i Partouche recorden que en cas de materialitzar-se l’atorgament del permís a Jocs aquest fet podria tenir “conseqüències de difícil o impossible reparació”

Comentaris

-
-
Quatre dels operadors internacionals, amb els seus respectius socis locals, que van participar en el concurs per obtenir la llicència del casino reclamen públicament al Govern que no adjudiqui definitivament el permís concedit a Jocs fins que els recursos ara per ara presentats en seu administrativa siguin resolts del tot. Dels cinc recursos que es van presentar a final de juliol, quatre consideraven que tot el procés havia de ser declarat nul de ple dret i iniciar-lo des de zero. Els demandants demanen que es deixi aturat el procediment perquè “la manca de suspensió que poden suposar indemnitzacions milionàries”.

Els grups liderats per Cirsa, Casinos d’Àustria, Partouche i Genting han emès un comunicat conjunt en què “manifesten públicament la petició d'empara al Molt Il·lustre Govern d'Andorra, perquè suspengui cautelarment l'atorgament de la llicència per a l'explotació del casino a l'empresa Jocs, fins a la resolució definitiva dels recursos presentats”. Barrière, com ha quedat pal·lès en les al·legacions voluminoses presentades, hauria iniciat un camí lleugerament apartat de la resta amb l’objectiu de poder-se adjudicar de manera directa la llicència.

Segons expliciten en el seu comunicat els altres quatre recurrents, “la sol·licitud de suspensió ve emparada especialment pel contingut tant de l'article 84 de la Llei 37/2014, d'11 de desembre de regulació dels jocs d'atzar, com de l'article 129 del Codi de l'administració, els quals estableixen que es pot decretar la suspensió de l'acte impugnat, sempre que l'execució de l'acte recorregut pogués causar perjudicis d'impossible o de difícil reparació, o que l'acte s'impugni per les causes de nul·litat de ple dret”

Dels cinc recursos presentats i sobre els quals Govern s’ha de pronunciar dilluns com a molt tard, quatre consideraven que el concurs és nul de ple dret i s’ha de reiniciar des de zero

El clam a l’executiu el fan els recurrents “en defensa de l’interès general”. I ho argumenten, més enllà de pels elements que els van portar a reclamar en fase de recurs la nul·litat de l’expedient, “per les conseqüències jurídiques de la manca de suspensió que poden suposar indemnitzacions milionàries, i per altra banda, perquè pot soscavar la imatge internacional del país en el marc de la seva obertura econòmica, perjudicant la seva credibilitat i la confiança d'inversors internacionals en la seguretat jurídica del Principat”. I, en segon lloc i a més a més, “ també demanen suspendre l'acte impugnat, ja que la continuació pertinaç de l'execució de l'acte, obviant l'existència dels recursos encara pendents de resolució, tindria conseqüències de difícil o impossible reparació”.

Genting, Cirsa, Casinos d’Àustria i Partouche “coincideixen en el fet que les greus irregularitats denunciades en els recursos, fonamenten la demanda de paralització immediata de totes les actuacions de l'adjudicació i no s'incorri, per prudència i per responsabilitat política, a silenciar els errors evidenciats en el transcurs del concurs internacional”. I insisteixen en recordar en el seu comunicat que “dels cinc recursos interposats, quatre demanen la nul·litat radical i de ple dret de l'expedient, i es fa expressa reserva de demanar tots els danys i perjudicis que es produeixin per aquesta actuació de l’administració convocant, pel que creuen convenient procedir a la suspensió de l’adjudicació fins a la resolució definitiva dels recursos esmentats”. El Govern hauria d’emetre una resposta als recursos administratius dilluns com a molt tard, ja que s’esgoten els dos mesos més el tercer de pròrroga que va demanar.Govern assegura que analitza els recursos amb rigorositat

El Govern assegura que la petició pública feta per quatre dels operadors que participen al concurs no aporta res de nou atès que la mateixa sol·licitud ja la feien en els seus recursos i, en paraules del ministre portaveu i president del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Jordi Cinca, els esmentats recursos s'analitzaran amb la mateixa rigorositat amb la qual al seu dia es va "l'anàlisi de les ofertes" per fer una adjudicació que "es va fer seguint estrictament el plec de condicions". Amb tot, Cinca ha assegurat que es donarà resposta en el moment que pertoqui, seguint els criteris que determini el gabinet jurídic i mirant que tot plegat "no endarrereixi el procés" de posar en marxa el casino. 

Comentaris (3)

Trending