Primeres sortides, pactades i sense pactar, de treballadors a Assegurances Generals 

La renovació de pòlisses continua sent un daltabaix per la manca de dades de què disposen les companyies que assumeixen la cartera de l’asseguradora intervinguda

El nou administrador, Jordi Torrellas, arribant a les instal·lacions de la companyia.
El nou administrador, Jordi Torrellas, arribant a les instal·lacions de la companyia.
La plantilla d’Assegurances Generals ha sofert ja les primeres baixes. Mitja dotzena de treballadors d’un equip d’una vintena de persones està fora de l’empresa mentre al tomb de mitja dotzena més estan formalment de vacances pagades per la companyia. Entre aquests darrers hi hauria els tres responsables de l’asseguradora que al seu dia l’Autoritat Financera (AFA) va apartar dels seus càrrecs al consell d’administració en decidir, a l’agost, la intervenció de l’empresa.

El gros de les sortides que hi ha hagut fins ara, segons diverses fonts, es van executar al voltant de final d’any. Hi hauria alguna baixa pactada amb anterioritat, mentre que els darrers dies del 2019 haurien plegat alguns treballadors per voluntat pròpia i després d’assegurar-se que Assegurances Generals els liquidaria tot el que els pertocava. A més, i seguint les pautes de l’administrador designat per l’AFA, s’haurien produït els dos primers acomiadaments forçats.

En aquest cas, alhora de procedir a la liquidació, s’aplica la reducció que la legislació contempla en cas de fallida empresarial. No obstant això, ara mateix la fallida d’Assegurances Generals presentada per l’administrador nomenat pel regulador financer no és ferma perquè la propietat de la companyia hi va recórrer en contra, i hi ha el dubte de saber si es pot al·legar la fallida com a motiu a l’hora d’acomiadar el personal. I, en tot cas, la liquidació que es proposa no es percep pas de manera directa sinó que caldrà reclamar-la a la Batllia en el marc de l’esmentada fallida.

Segons les fonts coneixedores del cas, el gros de les sortides s’ha produït entre els professionals de la divisió comercial. En no poder produir nous contractes, aquests professionals d’AGA, alguns amb deu anys o més d’antiguitat a l’empresa, no tenen activitat. No obstant, asseguren les fonts, ara per ara el sector podria reabsorbir aquestes baixes. I mentre hi ha la reordenació de la plantilla i el procés judicial i administratiu va endavant, el que també és un veritable maldecap és la gestió de les pòlisses.

Els darrers dies de l’any passat l’AFA va autoritzar la cessió de la cartera d’Assegurances Generals a les tres empreses que havien participat al pla de contingència reasseguradora, això és Assegura, Multisegur i Financera d’Assegurances. Doncs bé, alhora de renovar les pòlisses hi està havent moltíssimes dificultats i tot plegat amenaça que més d’un, de dos i de deu clients d’AGA acabaran sense cobertura per un deficient procés de traspàs d’informació.

Segons les fonts, les noves companyies receptores estan enviant documents molt genèrics als clients en adreces que en molts casos ja han quedar obsoletes per advertir-los que cal que acudeixin a dites receptores a negociar les noves condicions de les pòlisses i, en el millor dels casos, ha estampar la signatura en la renovació de les mateixes. En cas contrari, si dita signatura no es produeix, el client en qüestió, del qual tot sovint la nova companyia no té dades fidedignes, queda en fals i al descobert, podent causar això notables perjudicis a moltes persones.

Comentaris

Trending