Terceravia proposa que la seguretat i els rescats siguin responsabilitat de les estacions

El grup parlamentari ha presentat més d’una vintena d’esmenes a la proposició de llei, amb l’objectiu de millorar el text legislatiu “per garantir els drets dels ciutadans, de les empreses i entitats concessionàries i dels comuns”

El conseller general de Terceravia que ha treballat en les esmenes, Oliver Alís.
El conseller general de Terceravia que ha treballat en les esmenes, Oliver Alís. Terceravia

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha entrat vint-i-tres esmenes al Projecte de llei d’estacions de muntanya. L’objectiu ha estat “garantir els drets dels ciutadans, de les empreses  i entitats concessionàries i dels comuns, en ser aquests últims les administracions públiques concedents”. Entre les millores al text legislatiu hi figura la no-necessitat de tenir forfet per transitar per camins comunals, que la seguretat sigui responsabilitat de l’explotador i la qualificació dels treballadors de les estacions.

El grup parlamentari ha estipulat, a través d’una de les esmenes, que la seguretat ha de ser garantida per l’explotador, així com els rescats, sempre i quan les condicions mèdiques, de seguretat i tècniques ho permetin. Terceravia també inclou l’obligació que l’explotador hagi de disposar del personal qualificat i del material necessari per desenvolupar aquestes tasques. “Pensem que la seguretat i els rescats, tot i ser matèries molt properes, s’han de tractar de diferent manera, ja que altrament es podria considerar que es rescats s’hagin de fer amb exclusivitat per part del personal de l’estació”, ha matisat Alís, “en aquest sentit cal preveure que hi ha algunes actuacions que s’hagin de fer en col·laboració amb els serveis públics com són els cossos de seguretat i de salvament i l’helicòpter”.

A més, també eximeix de posseir el forfet als usuaris que transitin per camins comunals o per itineraris de gran recorregut que es troben dintre del domini de l’estació de muntanya. Sempre i quan aquests camins no siguin substituïts per altres alternatius per part de l’estació, amb l’autorització de l’autoritat, i portin al mateix destí. “Creiem que l’explotació i ús dels camins comunals i els GR’s no poden ser exclusivitat de l’explotador, ha de ser d’ús públic i gratuït”, ha remarcat el conseller general, Oliver Alís.

D’altra banda, s’ha abordat el tema de garantir que els professionals que treballen a les estacions de muntanya i als diferents serveis siguin qualificats i disposin de manera obligatòria del títol oficial homologat a Andorra. “Entenem que per poder exigir el màxim de qualitat en el servei i seguretat en el desenvolupament d’activitats, el personal ha de disposar de les titulacions oficials”, ha indicat Alís, “aquest fet millorarà la imatge que l’usuari s’emportarà de la seva experiència en l’estació, i de retruc del país, conduint així el sector cap a l’excel·lència turística”.

En aquest sentit, el conseller general ha explicat que la voluntat del grup parlamentari és estendre, també, aquesta obligatorietat als guies de muntanya i els monitors que no pertanyen a l’entitat explotadora, però que desenvolupin la seva tasca a les estacions. En els quals, segons Terceravia, no han de tenir autorització expressa per desenvolupar la seva professió en els límits del domini, “sempre que no dificultin la pràctica de la resta d’activitats”.

Així mateix, entre les modificacions introduïdes al text original, destaca també una referent a l’import de les sancions. “Entenem que un reglament sancionador no pot establir la quantia dels imports en relació amb la capacitat econòmica de l’infractor i per això hem suprimit l’apartat e) de l’article 43.1 del text de Govern”, ha explicat Alís.

Finalment, pel que fa a l’entrada en vigor del text, el conseller general ha conclòs dient que “vist que aquest projecte de llei va ser entrat a Sindicatura per la via d’urgència i entenent que la voluntat de Govern era que la seva plena aplicació sigui el més aviat possible, garantint a la disposició final primera que el text entri en vigor, en tot cas, abans de l’inici de la pròxima temporada d’hivern”.

 

Etiquetes

Comentaris

Trending