Terceravia demana a Govern sobre l’advertència de l’AFA per la societat Bit2Me

El president del grup parlamentari, Josep Pintat, demana en virtut de quina legislació “té dret a operar a Andorra” i segons quines disposicions legislatives"

Josep Pintat.
Josep Pintat. Terceravia

El president del grup parlamentari Terceravia, Josep Pintat, ha realitzat una pregunta escrita a Govern en relació amb l’advertència efectuada per part de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), del 26 de maig del 2021, en relació amb la societat Bitcoinforme SL amb marca Bit2Me. 

En aquesta s’estableix que: “L’Autoritat Financera Andorrana (AFA), en seguiment al que preveu l’article 4, apartat 2, lletra o) de la Llei 10/2013, del 23 de maig, informa que la societat Bitcoinforme SL amb marca Bit2Me, no disposa de cap tipus d’autorització ni està registrada a l’AFA i, per tant, adverteix que no es garanteix a Andorra cap tipus de protecció als potencials clients o inversors".  Pintat ha demanat en virtut de quina legislació la societat Bitcoinforme SL, amb marca Bit2Me, “té dret a operar a Andorra” i segons quines disposicions legislatives, “aquest tipus de societat s’ha de registrar a l’AFA o s’had’autoritzar”. D’altra banda, el president del grup parlamentari Terceravia, fent referència a la disposició transitòria tercera de la Proposició de Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain - la qual estableix un termini perquè “situacions jurídiques corresponents a activitats de representació digital d’actius” regularitzin la seva situació en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, ha demanat saber “què entén el Govern per “situacions jurídiques corresponents a activitats de representació digital d’actius, quantes situacions jurídiques podria entendre el Govern que hi ha, actualment, a Andorra” i “amb quina normativa s’han autoritzat”.

L’objectiu del president del grup és que aquestes demandes aportin més aclariments sobre la situació dels actius digitals la país, tenint en compte el criteri que va emetre el Govern respecte a la Proposició de llei que està a tràmit parlamentari. Josep Pintat ha assegurat que “l’oportunitat que suposa aquesta normativa no s’ha de transformar en un risc reputacional per a Andorra”.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending